|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

European Festivals 2023

Image
Afbeelding
People_Premiere_Festival_MEDIA

European Festivals 2023

Subsidieregeling voor de steun van Europese festivals
Date(s)
MEDIA

Het doel van deze subsidie is om publieksbereik - via innovatieve en digitale middelen - van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op individuele festivals met een uniek profiel, die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films vertonen.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-FEST
Totale budget: € 10.000.000

Deadline: donderdag 9 maart 2023, 17.00 uur, Brusselse tijd
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Let op: Deze regeling is vanaf 8 december 2022 open voor aanvragen

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op korte termijn een webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Wat zijn de verwachte resultaten?

 

Er wordt uitgekeken naar de volgende resultaten:

 • Het steunen van festivals die een significant aandeel van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen.
 • De ontwikkeling van innovatieve acties gericht op het gebied van publieksbereik en online activiteiten.
 • De impact vergroten van Europese audiovisuele festivals die zich via promotie, distributie en circulatie richten op de versterking van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken onder een groeiend publiek in heel Europa.  

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Europese festivals die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen, gericht op (digitale) activiteiten die doelbewust nieuwe en jonge publieksgroepen aanboren.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die strategieën presenteren die zorgen voor een meer duurzame en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Alleen aanvragen die worden ingediend door entiteiten die audiovisuele festivals (filmfestivals) organiseren in landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma, komen in aanmerking. Onder een filmfestival wordt verstaan:

 • een audiovisueel festival dat films en audiovisuele werken programmeert, die vertoond worden aan een breed publiek (inclusief internationale filmprofessionals en pers);
 • dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad;
 • dat een duidelijke regulering- en selectieprocedure heeft;
 • 50% van de programmering is gewijd aan niet-nationale Europese films en audiovisuele werken afkomstig uit landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma. De programmering toont een diverse geografische spreiding waarvan tenminste 15 landen, inclusief productielanden met een lage output;
 • het festival heeft ten minste drie eerdere edities gehad voor eind december 2022.  

Deze volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Festivals die een programmering hebben bestaande uit commercials, live-uitzendingen, TV-serie's, muziek video's, video games, amateur films, trailers en niet-narratieve artistieke werken.  
 • Thematische festivals zoals culturele evenementen of kunst/technologie/wetenschap-gerelateerde evenementen. Evenals festivals met specifieke en gespecialiseerde onderwerpen (toerisme, sport, kook, mode, gezondheid etc.)

 

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (40 punten)

 • Activiteiten gericht op publieksbereik (10 punten).  
 • De efficiëntie van specifieke communicatieactiviteiten, inclusief onlineactiviteiten (10 punten).  
 • Doeltreffendheid van de initiatieven voor filmeducatie, inclusief specifieke acties voor een jong publiek (10 punten).
 • Correcte strategieën om te zorgen voor een meer duurzame en milieuvriendelijkere sector (5 punten).
 • Correcte strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusie, diversiteit en representatie, zowel in het project als de management van het project (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (25 punten)

 • De Europese dimensie en de strategie van het festival om de programmering van Europese niet-nationale films en de programmering van de festivalonderdelen die afkomstig zijn uit productielanden met een lage output onder de aandacht brengen (15 punten).  
 • De geografische diversiteit en de strategie van het festival om het aantal landen die toegestaan zijn voor deelname te vergroten (10 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (30 punten)

 • Grootte van het publiek, rekening houdend met de grootte van het festival en de potentiële nieuwe publieksgroepen (10 punten).  
 • De mate van deelname van, en partnerships met andere audiovisuele industrie partijen en culturele instituten. De efficiëntie van de mechanismes die de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken stimuleren (10 punten).
 • De efficiëntie en kwaliteit van de acties die worden georganiseerd om het programma en de Europese talenten tijdens en na het evenement te promoten (10 punten).

4. Kwaliteit van het projectteam (5 punten)
De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival, inclusief de expertise van het team (5 punten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 10 miljoen euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van een festival (over 2 jaar) is een lump sum bedrag berekend op basis van het aantal geprogrammeerde Europese films:

Aantal Europese films in het programma

Lump sum bedrag in euro per jaar  

< 40 Europese films

27.000

40 – 60 Europese films

35.000

61 – 80 Europese films

41.000

81 – 100 Europese films  

46.000

101 – 120 Europese films

55.000

121 – 200 Europese films

63.000

> 200 Europese films

75.000

 

Aantal Europese korte films in het programma

Lump sum bedrag in euro per jaar  

< 150 Europese shorts

19.000

150 – 250 Europese shorts

25.000

> 250 Europese shorts

33.000

 
NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vòòr de indiendatum van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die plaatsvinden op specifieke data.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 donderdag 9 maart 2023, 17.00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 maart – juni 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 juli 2023

Tekenen van contract

 september-november 2023

Startdatum actie  

 na ondertekening contract

Duur van activiteit

 24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call van Europese festivals op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie.

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl