|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Audience Development & Film Education 2023

Audience Development & Film Education 2023

Subsidieregelingvoor publieksontwikkeling en filmeducatie.
Date(s)
donderdag 30 maart 2023 17:00
MEDIA

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU
Totaalbudget: € 6.500.000,-
Publicatiedatum: 20 oktober 2022
Deadline: 30 maart 2023, 17:00 uur (CET)
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op 20 januari 2023 een webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Steun aan projecten met als doel de belangstelling van het (Pan)-Europese publiek (uit min. 5 MEDIA-landen) voor Europese audiovisuele werken te stimuleren en kennis te vergroten, inclusief programma's over cinematografisch erfgoed.

NB: De steun heeft niet alleen betrekking op onderwijsinitiatieven die gericht zijn op het promoten van Europese films in Europese en niet-Europese gebieden maar ook op bredere publieksgerichte evenementen en innovatieve publieksontwikkeling met een pan-Europees bereik.

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Stimuleren van interesse en het vergroten van kennis bij het publiek van Europese films en audiovisuele werken, inclusief een specifiek programma gewijd aan filmerfgoed.
 • Versterken van pan-Europese samenwerking en het vergroten van de impact en het publieksbereik, om zo de publieksontwikkeling en filmeducatieprojecten (in Europa maar ook daarbuiten) te stimuleren. In het bijzonder door het gebruik van nieuwe digitale tools.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Projecten die Europese samenwerking stimuleren en die innovatieve projecten aanbieden, met name door het gebruik van nieuwe digitale tools. De projecten zijn gericht op:

 • Het stimuleren van interesse en het vergroten van kennis bij het publiek van Europese films en audiovisuele werken, inclusief een specifiek programma gewijd aan filmerfgoed.
 • Het versterken van Europese samenwerking, impact en publieksbereik om publieksontwikkeling en filmeducatieprojecten (in Europa maar ook daarbuiten) te stimuleren door middel van nieuwe digitale tools.
 • Het vergroten en promoten van de bijdrage van bestaande Europese producties (inclusief een gecureerde catalogus) bij activiteiten gericht op publieksontwikkeling en educatie.  

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit, representatie en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De oproep is bedoeld voor projecten die zich richten op:

 • Projecten die Europese samenwerking stimuleren en die innovatieve projecten aanbieden, met name door het gebruik van nieuwe digitale tools.
 • De projecten zijn gericht op: Het stimuleren van interesse en het vergroten van kennis bij het publiek van Europese films en audiovisuele werken, inclusief een specifiek programma gewijd aan filmerfgoed.
 • Het versterken van Europese samenwerking, impact en publieksbereik om publieksontwikkeling en filmeducatieprojecten (in Europa maar ook daarbuiten) te stimuleren door middel van nieuwe digitale tools.
 • Het vergroten en promoten van de bijdrage van bestaande Europese producties (inclusief een gecureerde catalogus) bij activiteiten gericht op publieksontwikkeling en educatie.   Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit, representatie en diversiteit waarborgen.

  Niet in aanmerking komen:
  • Activiteiten gericht op het produceren van films.
  • Activiteiten gericht op opleidingen voor filmstudenten en hun academische instellingen.
  • Opleidingsactiviteiten voor filmprofessionals die niets te maken hebben met filmeducatie.
 •  
Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (30 punten)

 • De potentie van het project om het publiek meer te interesseren voor (in het specifiek nieuwe en jong publiek), te onderwijzen in en het promoten van Europese films en audiovisuele werken. Dit is inclusief non-nationale- en erfgoedfilms (10 punten).  
 • De Europese meerwaarde van het project met betrekking tot partnerships en mate van pan-Europese samenwerkingen. Ook de uitwisseling van kennis, geografische dekking (inclusief de energie die in het stimuleren van participatie wordt gestoken), culturele diversiteit en de inhoud van Europese films en audiovisuele werken tellen mee. Daarnaast dient er aandacht besteed te worden aan de Europese toegevoegde waarde van het project in relatie tot de kernactiviteiten van de aanvragers en partners (15 punten).
 • De geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector, gendergelijkheid, inclusiviteit, representatie en diversiteit (5 punten).  

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten)

 • De algehele kwaliteit van het project, waaronder: format, methoden, selectieproces en doelgroep. Indien van toepassing geldt hiervoor ook de educatieve en didactische methoden. Daarnaast behoort ook de samenhang tussen de analyse en evaluatie (van de beoogde uitkomsten) van de behoeften en het bereik van de pan-Europese publieksbereik tot de criteria (20 punten).
 • De haalbaarheid en de kosteneffectiviteit in relatie tot de beoogde pan-Europese doelstellingen (10 punten).
 • De innovatieve aspecten van het project, in het bijzonder de strategische inzet van digitale technologieën en nieuwe instrumenten (10 punten).

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten)

 • De inschatting van de impact van het project. Beoordeeld worden de promotie, de verspreiding en de uitwisseling van kennis en best-practices van Europese audiovisuele werken (10 punten).  
 • Strategieën en duurzame methodes voor het verzamelen en analyseren van de projectresultaten, maar ook voor de impact die het heeft op het bereik van pan-Europees publiek (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)
De omvang van het partnerschap en de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de actie (10 punten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 6,5 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale projectkosten. Er worden naar verwachting in totaal ongeveer vijftien initiatieven gesteund.

Wat is de tijdlijn?

Deadline van indiening

 30 maart 2023, 17:00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

  april – augustus 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 september 2023

Tekenen van contract

 november – december 2023

Startdatum actie  

 na ondertekenen van contract

Duur van activiteit

 24 - 36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Klik hier voor de gehele call voor Publieksontwikkeling en filmeducatie op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Online sessie

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal online infosessies organiseren om de nieuwe financieringsmogelijkheden en het aanvraagproces uit te leggen.

20 januari: 10:30 - 12:00
Media Literacy

Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m2727466024917baf9388ecf0bcb22e33
Meeting number: 2743 466 7339
Meeting password: MXvbREH$558 (69827340 from phones)


Wil je een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl