|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Europese VOD-netwerken & exploitanten

Europese VOD-netwerken & exploitanten

Subsidieregeling voor Europese Video on Demand (VOD) netwerken en exploitanten ter bevordering van de vertoning van Europese werken
Date(s)
donderdag 2 juni 2022 17:00
MEDIA

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2022-VODNET
Totale budget: € 11.000.000
Deadline: 2 juni 2022, 17.00 uur (CET)

Deze oproep is bedoeld voor consortia van minimaal 3 VOD services uit ten minste 2 landen of een VOD-platform met de capaciteit om zijn diensten in ten minste 2 landen aan te bieden. De aanvrager dient een aanzienlijk aantal niet-nationale Europese titels te vertonen.

Deze subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document (Engels).

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseerde op woensdag 9 maart een internationale webinar voor deze subsidieoproep. De infosessie is hier terug te kijken.

N.B. onderstaande is een Nederlandse samenvatting van de call, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg het call document voor een volledige omschrijving.

Wat is het doel van de regeling?
 • Versterken van internationale samenwerkingen tussen Europese Video on Demand (VOD) platformen door middel van gezamenlijke initiatieven om meer publiek online toegang te geven tot Europese audiovisuele content.
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen voor publiek uit heel Europa om zo de online consumptie op te schalen.
 • Verbeteren van de circulatie en consumptie van Europese content door een boost te geven aan de zichtbaarheid en vindbaarheid.  
 • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen om cross-border economieën te versterken.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Gezamenlijke cross-border activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen: het bereik, de toegang en de aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen verbeteren, door het aanbieden van en zichtbaar maken van een aanzienlijk aantal niet-nationale Europese audiovisuele werken, gericht op een breed publiek (zowel Europees als internationaal).  

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die inclusie en diversiteit waarborgen.  

Vereisten voor de aanvragers en het project

Aanvragers die in aanmerking komen:

​Een consortium van ten minste 3 VOD services afkomstig uit ten minste 2 landen of een VOD-platform met de capaciteit om zijn diensten in ten minste 2 landen binnen het MEDIA-subprogramma aan te bieden. De aanvrager moet bovendien aan de volgende punten voldoen:

 • De (samengevoegde) catalogus bevat minimaal 1000 werken
 • ten minste 30% van de content afkomstig uit MEDIA-landen*.
 • De content komt uit ten minste 5 MEDIA-landen en vertegenwoordigt minimaal 5 verschillende talen.
 • De soort werken mogen variëren.  

*Van de 30% Europese audiovisuele werken uit de catalogus moet een meerderheid geproduceerd zijn door een producent met standplaats in een van de deelnemende landen uit het MEDIA-subprogramma. Minimaal 50% van de financiering is afkomstig van deelnemende landen uit het MEDIA-subprogramma en de productiebedrijven dienen ook zo te worden genoemd in de titeling.

VOD platformen verbonden aan omroepen of internetproviders komen ook in aanmerking.

Activiteiten die in aanmerking komen:  

Activiteiten bestaan uit gezamenlijke acties die gericht zijn op:

 • Het promoten van aantrekkelijk Europees aanbod op internationaal niveau
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content
 • Ontwikkelen van innovatieve digitale promotie-, marketing- en brandingstrategieën
 • Mechanismes implementeren om een beter inzicht te krijgen in het consumentengedrag op Europees niveau en voor het ontwikkelen van nieuw publieksbereik
 • Bevorderen van de uitwisseling van kennis en best practices
 • Onderlinge verdeling en kostendeling van projecten die de kwaliteit en het concurrentievermogen van de Europese VOD-platforms bevorderen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld technologische ontwikkeling, redactionele lijn, collective intelligence, en vereenvoudiging van het licentieproces dat ten grondslag ligt aan pan-Europese exploitatie.

 
Belang van transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen over hoe de resultaten van het project zullen worden gedeeld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bekendmaking van deze informatie aan overheidsinstanties, de lidstaten en de audiovisuele industrie.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (35 punten)

 • De toegevoegde waarde van het project in vergelijking met de huidige positie en activiteiten van de betrokken platformen (10 punten).  
 • De relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen, met name die de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content versterken, evenals het bereik van een internationaal publiek (10 punten).  
 • De omvang en Europese dimensie van de betrokken VOD-platformen; een diverse groep deelnemende landen en hun catalogi (5 punten).  
 • Strategieën voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie (5 punten)
 • Strategieën die bijdragen aan inclusie en diversiteit (5 punten).  

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (35 punten)

 • de doeltreffendheid van de methodologie t.a.v. de doelstellingen inclusief de marktanalyse, de voorwaarden voor samenwerking tussen de betrokken VOD platform(en) en de timing van de activiteiten (10 punten);
 • de kwaliteit van de marketingstrategieën en de innovatieve aspecten (10 punten);
 • de haalbaarheid en de kostenefficiëntie (15 punten).

3. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)

 • De omvang van het partnerschap, de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap en de rol-en taakverdeling ten opzichte de doelstellingen van de actie.  

4. Verspreiding van de projectresultaten (20 punten)

 • De methodologie voor de evaluatie van de impact en de resultaten van het project, voor het delen van best practices, het delen van de opbrengsten van de acties met meer Europese platforms en voor het optimaliseren van de zichtbaarheid van de EU-steun (10 punten)
 • De voorgestelde methodologie voor het bepalen van passende strategieën op middellange termijn om de duurzaamheid van de betrokken VOD-diensten te garanderen (10 punten).

Voor volledige omschrijving van de toekenningscriteria zie pagina 15 & 16 van het call document.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro. De financiële bijdrage mag niet meer dan maximaal 60% van de totale projectkosten bedragen.  

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 2 juni 2022, 17.00 uur (CET)

Evaluatieperiode

 juni – oktober 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 november 2022

Tekenen van contract

 januari 2023

Startdatum actie  

 na ondertekening contract

Duur van activiteit

24 - 36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor Europese VOD netwerken en exploitanten op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl