|
Image
Image
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Image
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Image
Annelies Bokma
Role
Advisor Communications - Creative Europe
Email
a.bokma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Image
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

|
Image
Image
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Image
Marjolein van Bommel
Role
Head of Mobility & Advice / Creative Europe Desk NL
Email
m.vanbommel [at] dutchculture.nl

Over Creative Europe Desk NL

Over Creative Europe Desk NL

Creative Europe Desk NL | DutchCulture is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Nederland.

Over Creative Europe

Creative Europe (2014-2020) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten, waaronder een financiële garantiefaciliteit. Ook de Culturele Hoofdstad van Europa, het Europees Erfgoedlabel en een aantal culturele prijzen van de Europese Unie vallen onder Creative Europe. Het budget van Creative Europe is 1,46 miljard euro voor zeven jaar, waarvan 31% bestemd is voor Cultuur, 56% voor MEDIA en 13% voor cross-sectorale projecten. Lees de 'Verordering Europese parlement tot vaststelling programma van Creative Europe'. De onderhandelingen over het nieuwe programma (2021-2027) zijn nog gaande. Lees hier meer over de toekomst van het programma.

Over Creative Europe Desk

De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de subprogramma's MEDIA en Cultuur van het Creative Europe programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De Creative Europe Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het Creative Europe programma in Brussel en met de Creative Europe Desks in de overige lidstaten.  

In Nederland is de Creative Europe Desk onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation

U kunt bij de Creative Europe Desk NL terecht voor:

 • informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de culturele en audiovisuele sector;
 • advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidie;
 • hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/ of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
 • informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.

De Creative Europe Desk NL is meer dan een informa­tiebalie. De desk verzamelt input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de Europese Commissie en het ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele industrie.

Tevens organiseert de desk regelmatig activiteiten waar u als professional van kunt profiteren. Via onze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de openstaande oproepen, het Europese audiovisueel en cultureel beleid, lopende activiteiten en nieuws aangaande het Creative Europe programma.

Op de hoogte blijven

Om op de hoogte te blijven kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief van de Creative Europe Desk. Ook kunt u ons volgen op Facebook (@CreativeEuropeNL) en Twitter (@CEDMEDIANL en @CEDCultureNL).

Over het subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele sector. Creative Europe Cultuur richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector, die minimaal twee jaar bestaan. Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten aanvragen.

 • Lees hier meer over het Cultuur programma
 • Vindt hier een overzicht van de subsidieoproepen

Vragen over Cultuur? Neem contact op met Culture@creativeeuropedesk.nl

Over het subprogramma MEDIA


Het subprogramma MEDIA is een initiatief van de Europese Commissie ter versterking van de concurrentiepositie van de Europese film-, televisie- en nieuwe media-industrie.

 • Lees hier meer over MEDIA
 • Vindt hier een overzicht van de subsidieoproepen
 • Lees hier meer over MEDIA gesteunde trainingen voor filmprofessionals
 • Lees hier meer over MEDIA gesteunde filmfestivals en -markten
 • Lees hier meer over enkele Nederlandse projecten die steun ontvingen van MEDIA

Vragen over het MEDIA? Neem contact op via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Creative Europe Desks in andere landen


Alle landen die zijn aangesloten bij Creative Europe hebben een Creative Europe Desk. Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van alle Creative Europe Desks.