Voorwaarden Literatuur

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voor Literaire Vertalingen bij Creative Europe voldoen?

Uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het Creative Europe/Cultuur kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van literaire vertalingen. Op de uiterste datum van indiening van de aanvraag moet de organisatie minstens twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.

Wat zijn vertaalprojecten?

  • De vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
  • De brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die aan het programma deelnemen;
  • Ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking;
  • De doeltaal moet de moedertaal van de vertaler zijn;
  • De vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt niet in aanmerking.

Subsidiebedrag
Maximaal 100.000 euro (maximaal 50 % van de subsidiabele begroting)

Klaartje Bult
Gedetacheerd bij BZ
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture