Twee nieuwe subsidieregelingen rondom Europees cultureel erfgoed

Image
Afbeelding
Forte Cadine, foto: Europese Unie
Caption
Forte Cadine, foto: Europese Unie
Discipline
Erfgoed

Twee nieuwe subsidieregelingen rondom Europees cultureel erfgoed

Cultuur

Vanuit de Europese commissie en Creative Europe zijn er twee nieuwe oproepen gepubliceerd rondom het thema erfgoed. De eerste call valt onder Creative Europe (subprogramma Cultuur), de tweede is een pilot project voor de creatie van een Europese Heritage Hub.

De ‘Call for support for the implementation of the European Heritage Label’ richt zich op het versterken van het European Heritage Label (EHL) door het financieren van een overkoepelende organisatie of één consortium die de EHL sites en EHL nationale coördinatoren ondersteunt. Momenteel zijn er 48 plekken met een Europees erfgoed label maar de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal groeien. De overkoepelende organisatie moet de capaciteiten van de huidige EHL locaties versterken als ook de zichtbaarheid en impact van het EHL in het algemeen vergroten. Deadline om aan te vragen is 5 oktober 17:00 (CET Brussels). De volledige subsidieoproep vind je hier.

De Europese commissie heeft een tweede erfgoed call gelanceerd: Establishing a European Heritage Hub to support a holistic and cost-effective follow-up of the European Year of Cultural Heritage met de oproep voor voorstellen voor een Europese Heritage Hub. Dit pilot project komt voort uit het European Framework for Action on Cultural Heritage dat ontwikkeld is tijdens het Europese jaar voor cultureel erfgoed (2018). De hub neemt een centrale rol in voor professionals en belanghebbenden die werken in het Europese erfgoed veld op Europees, nationaal en regionaal niveau. Daarbij moet de hub er ook voor zorgen dat meer jeugd zich meer betrokken gaat voelen met cultureel erfgoed. Deadline voor de call is 18 oktober 2022 17:00 (CET Brussels). De volledige oproep vind je hier.

Did you find this information useful?