Twee naderende deadlines voor de journalistieke sector

Twee naderende deadlines voor de journalistieke sector

Discipline
Journalism
Country
Nederland
Cross-sectoraal

In het nieuwe zevenjarige Creative Europe programma (2021 - 2027) wordt onder de cross-sectorale tak aandacht geschonken aan journalistiek.

De Europese Commissie wil namelijk steun verlenen aan projecten die een antwoord bieden op de structurele uitdagingen van de media en nieuwssectoren die een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van collaboratieve en grensoverschrijdende journalistiek, het monitoren van risico's voor mediapluralisme, het in kaart brengen van schendingen van de mediavrijheid, het verdedigen van journalisten die worden bedreigd, media-innovatie, het ondersteunen van mediageletterdheid en het versterken van de Europese publieke ruimte.

In het kader van deze doelstellingen zullen aankomende periode diverse calls gepubliceerd worden.

Momenteel zijn er twee (pilot-)calls open:

Save the date: European News Media Forum

Op maandag 29 november organiseert de Europese Commissie de tweede editie van het European News Media Forum.

Voor deze najaarsbijeenkomst van het Forum zullen Europese en wereldwijde vertegenwoordigers van de pers, TV, radio, online media, tijdschriftenmedia en andere audio/audiovisuele producenten bijeenkomen in Brussel voor een uitwisselingsdag rond het thema "industrial transformation".

De sprekers zullen zowel ingaan op hoe de sector momenteel transformeert (met nieuwe spelers) en hoe zij moeten transformeren om een (nieuw) publiek te bereiken. De programma's omvatten verschillende belangrijke onderwerpen, zoals bedrijfsmodellen, publieksbereik, content en formats en de ontwikkeling van partnerschappen.  

Meer informatie is hier te vinden, details volgen nog.

Did you find this information useful?