|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Televisieproductie

Televisieproductie

Met de subsidie voor Televisieproductie wil de Europese Commissie de capaciteit versterken van Europese producenten als het gaat om de ontwikkeling van Europese televisieprojecten. De focus ligt op innovatieve financiering, Europese en internationale coproducties (zowel met als tussen omroepen) en het bereiken van jong publiek.
Alle benodigde documenten met richtlijnen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA).

De deadlines van oproep 20-2019 zijn:
28 november 2019 - 17.00 uur en
14 mei 2020 - 17.00 uur

Wie komt in aanmerking?


• Europese onafhankelijke audiovisuele producenten uit één van de aan het MEDIA-programma deelnemende landen.

• Een productiehuis is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

• Met onafhankelijk wordt bedoeld dat een omroep geen meerderheidszeggenschap heeft: maximaal 25% van het gedeelde kapitaal van de producent mag in bezit van één omroep en maximaal 50% in het geval van meerdere omroepen.

• De aanvrager dient de majoritaire producent van het werk te zijn, in termen van rechten. In het geval van een 50-50 coproductie, dient de aanvrager delegate producer te zijn.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 13,5 miljoen euro.

 • Voor drama en animatie bedraagt de toegekende subsidie maximaal 500.000 euro of 12,50 % van de totale subsidiabele kosten indien dit een lager bedrag is.

• Voor documentaire bedraagt de toegekende subsidie maximaal 300.000 euro of 20% van de totale subsidiabele kosten indien dit een lager bedrag is.

• Uitzondering: voor het eerste of tweede seizoen van een dramaserie met een (subsidiabel) totaalbudget van minstens 10 miljoen euro kan men een maximale subsidie aanvragen van 1 miljoen euro (of 10% van de totale subsidiabele kosten, indien dit een lager bedrag is).

• Voorwaarde is dat de serie een coproductie is tussen minstens twee productiehuizen uit minstens twee verschillende MEDIA-landen en bestaan uit minstens zes afleveringen.

Let op: Het Agentschap in Brussel behoudt het recht om de gevraagde subsidie te verlagen afhankelijk van het beschikbare budget, in het bijzonder wanneer 1 miljoen euro werd aangevraagd voor een tweede seizoen van een reeds bestaande dramaserie.

• Voor de eerste deadline is ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar en voor de tweede deadline 7,5 miljoen euro.

Vereisten

Belangrijkste vereisten:

 • Het werk dient gemaakt te worden met een significante deelname van professionals uit de deelnemende landen van het MEDIA-programma.

• De aanvraag moet uiterlijk op de eerste draaidag worden ingediend. Voor animatieprojecten is dit de startdag van de animatie.

• De maximumduur van het project is 30 maanden of in het geval van een serie (met minimaal twee afleveringen) 42 maanden.

• Er moeten minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen (zowel lineaire als on-demand/non-lineaire dienstverleners) uit drie verschillende MEDIA-landen betrokken zijn bij het project (in de vorm van pre-sale of coproductie). Deze betrokkenheid dient bewezen te worden door middel van een contract of LOC met duidelijke vermelding van het licentiebedrag en de licentieperiode. In het geval van een coproductie met een omroep, moet de omroep de minoritaire coproducent zijn en mag de bijdrage van de omroep niet meer dan 70% van de totale productiefinanciering zijn.

• De exploitatierechten die aan de omroepen in licentie worden gegeven, moeten terugkeren naar de producent na een maximumperiode van 7 jaar (pre-sale) of 10 jaar (coproductie).

•   Let op: projecten die reeds steun ontvingen van het Eurimages-fonds komen niet in aanmerking.

• Minstens 50% van de totale productiefinanciering dient verzekerd te zijn door financiering van derden (omroepen, distributeurs, fondsen, tax shelter, coproducties) op het moment van indienen, aan te tonen met een LOC of deal-memo. De eigen investering van de producent wordt niet beschouwd als financiering van derden.

• Het project moet in meerderheid geproduceerd worden door bedrijven die gevestigd zijn in de deelnemende landen van het Creative Europe/MEDIA programma. Bovendien moet een significant deel van de cast/crew inwoner zijn van deze landen.

Welke projecten komen in aanmerking?


• Deze subsidie is bedoeld voor de productie van fictie-, animatie- en documentaireprojecten (one-off of series) met commerciële exploitatie via televisie of via on-demand dienstverleners.

• Om in aanmerking te komen moeten minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen uit drie verschillende MEDIA-landen participeren (in de vorm van vooraankoop of coproductie).

• Een omroep moet minimaal 0,5% van het totale productiebudget bijdragen.

• In het geval van een coproductie met een omroep, moet deze een minoritaire coproducent zijn en mag de bijdrage van de omroep niet meer dan 70% van de totale productiefinanciering zijn.

Voor landen met een lage productiecapaciteit, zoals Nederland, worden twee uitzonderingen gemaakt:
1. voor documentaireprojecten is een bioscooprelease toegestaan nog vóór de eerste tv uitzending heeft plaatsgevonden;
2. voor fictie- en animatieprojecten geldt dat een nationale bioscooprelease is toegestaan, echter pas na de eerste tv uitzending.

Projecten die in aanmerking komen: 

• Fictie/dramaprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), zowel one-off''s als series. Animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten), one-off's als in series. Creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten), zowel one-off's als in series.

• In het geval van een serie wordt naar de lengte van de totale serie gekeken, niet naar de lengte per aflevering. NIET in aanmerking komen onder andere: live opnamen, nieuwsprogramma's, talk-shows, reality-shows, docu-soaps, schoolprogramma's, producties die in eerste instantie bedoeld zijn voor bioscoop en how-to programma's.

In het geval van fictie of animatie komt een pilotaflevering ook in aanmerking voor subsidie.

 • Voor dramaseries komen ook vervolgseries of tweede en derde seizoenen in aanmerking. Dit geldt niet voor animatie- en documentaire projecten. Series moeten tevens één marketingstrategie hebben en als serie worden ingediend. Afzonderlijke afleveringen van een serie kunnen niet in aparte aanvragen behandeld worden.

Selectiecriteria
Criteria voor automatische toekenning:

- Project dat gericht is op een jong publiek (5 extra punten);
- Een onderneming die een aanvraag indient en is gevestigd in een land met een lage of gemiddelde productiecapaciteit (5 extra punten). Dat zijn alle MEDIA-landen behalve Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Onafhankelijke experts kennen punten toe uit een totaal van 100, gebaseerd op de volgende criteria:

Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde
• Europese dimensie van de financiering van het project

20

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
• Kwaliteit van het project en kwaliteit van de distributie-, marketing- en promotiestrategieën

55

Verspreiding van de projectresultaten*, effect en duurzaamheid
• Betrokkenheid van de omroep en potentieel voor internationale circulatie (via zowel lineaire als niet-lineaire diensten).

20

Organisatie van het projectteam
• Verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het productie- en het creatief team, met inbegrip van de geschiktheid van de samenwerking voor de doelstellingen van het project.

5

*De score voor het criterium 'Verspreiding van de projectresultaten' is als volgt opgebouwd:

 

Projecten afkomstig uit:

Frankrijk
Duitsland
Italië, Spanje en
Verenigd Koninkrijk

Projecten afkomstig uit:

België
Denemarken
Finland
Ierland
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Zweden
Zwitserland

Projecten afkomstig uit:

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Servië, Slowakije, Slovenië

3 omroepen uit 3 verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA Programma

1-20   pnt

5-20 pnt

10-20 pnt

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproepen

 • Het budget werd ten opzichte van de vorige oproep met 1 miljoen euro verhoogd tot 13,5 miljoen euro.
• De subsidiabele periode start op de datum van de MEDIA-overeenkomst. Echter, de subsidiabele periode kan ingaan op de datum van indiening wanneer dit gerechtvaardigd wordt en in de e-forms wordt gevraagd. Het is belangrijk u deze eis begrijpt voordat u de begroting indient.
• De maximale duur van een project mag 24 maanden zijn (of 36 maanden in het geval van meer dan twee afleveringen).
• De definitie van "broadcasting company" is aangepast om te verduidelijken dat de term ook on-demand diensten omvat.
• Het maximaal aantal punten voor het criterium 'kwaliteit van de inhoud en activiteiten' is nu 55 punten (voorheen 45 punten).
• Het aantal punten voor 'verspreiding van de projectresultaten' is nu 20 punten (voorheen 30 punten).
• Het criterium 'kwaliteit van de inhoud en activiteiten" is opgedeeld in 5 subcategorieën (de distributie- en marketingstrategie worden nu apart gescoord om duidelijk het verschil te maken tussen de B2B-distributiestrategie en de B2C-marketing- en promotiestrategie). Ook het aantal punten is gewijzigd:
- Artistieke kwaliteit van het project: maximaal 15 punten (voorheen maximaal 10 punten)
- Kwaliteit van de distributiestrategie: maximaal 10 punten
- Kwaliteit van de promotie- en marketingstrategie: maximaal 10 punten
• Het criterium 'Verspreiding van projectresultaten' weegt nu maximaal 20 punten. Er is geen onderscheid tussen de categorie 'minimaal 3 omroepen' en 'meer dan 3 omroepen'.

Betrokkenheid van 3 Europese omroepen uit 3 verschillende MEDIA-landen is nog steeds een verplichte voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze oproep!

Tijdlijn
  Eerste deadline Tweede deadline
Deadline indienen 13 november 2019
17.00 uur
14 mei 2020
17.00 uur
Evaluatieperiode dec 2019 - april 2020 juni 2020 - sept 2020
Uitslag bekend gemaakt mei 2020 oktober 2020
Tekenen subsidieovereenkomst juni 2020 november 2020
Start van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen
Duur van de actie 24 maanden
(36 maanden voor series)
24 maanden
(36 maanden voor series)
Participant Portal

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

Meer informatie + FAQ's

|
FAQ's

Klik hier voor de FAQ van 2019

De volgende documenten kunt u downloaden van de website van het Uitvoerend Agentschap (EACEA):

 • Publicatieblad van de oproep (NL), Officiële richtlijnen (guidelines) (zie tab 'guidelines') - Lees dit document goed door, hierin staan alle voorwaarden, criteria en procedures.
Gids voor Experts (Expert Guide) - Document gericht aan de beoordelingsexperts. Handig document bij het doen van de aanvraag. Kijk vooral naar de gedetailleerde criteria en puntenverdeling op pag. 8 t/m 11.
Hoe een aanvraag indienen? (How to apply) - De verschillende stappen bij het doen van een aanvraag (zie tab 'how to apply')
Gids voor de aanvrager (Guide for applicants) - Hoe een eForm aan te maken, in te vullen en in te dienen
Gebruikersgids voor het eForm (eForm Operational User Guide) Aanvraagformulier (eForm)
Bijlagen (Annexes) - Deze documenten moeten bijgevoegd worden bij het het eForm (zie tab 'annexes'). Alle bewijsstukken van financiering, contracten en LOC's moeten digitaal toegevoegd worden aan het eForm. Na indiening kan er geen papieren versie meer worden opgestuurd. Houd er rekening mee dat de totale grootte van de digitale bijlagen maximaal 10 MB mag zijn.


Deze subsidie is complementair aan MEDIA-steun voor Ontwikkeling (Individueel Audiovisueel Project of Slate Funding). Het is dus mogelijk om eerst ontwikkelingssteun en vervolgens productiesteun aan te vragen voor een televisieproject.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl