|
Image
Afbeelding
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer@dutchculture.nl

Subsidieregeling Europese Platforms

Subsidieregeling Europese Platforms

Creative Europe ondersteunt brede Europese samenwerkingsverbanden binnen een kunstdiscipline

De programmalijn Europese Platforms biedt ondersteuning voor brede samenwerkingsverbanden binnen een kunstdiscipline. Platforms richten zich op een duurzame culturele infrastructuur in Europa en bestaan uit ten minste tien leden in tien deelnemende landen.

Platforms dragen bij aan de mobiliteit, zichtbaarheid en promotie van opkomend talent en zijn business-to-consumer  georiënteerd. De maximumbijdrage per project voor deze programmalijn is 500.000 euro per jaar.

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom.

Deadlines
De deadline van de oproep Steun voor Europese Platforms is op 27 april 2017 (was 6 april).
Dit is de laatste deadline voor Europese Platforms binnen het Creative Europe programma 2014-2020.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en reken op een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Klaartje Bult en Maxime Zeef.

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA).
Wie technische problemen heeft met bijvoorbeeld het aanvraagformulier kan contact opnemen met de EACEA helpdesk