Subsidieregeling Europese Netwerken

Creative Europe ondersteunt Europese culturele netwerken.

'Who's there', de kennismakingsronde tijdens de bijeenkomst voorjaar 2016 in Amsterdam van IETM, een groot Europees netwerk voor professionals in de podiumkunsten.

Deze programmalijn biedt ondersteuning voor netwerken in de culturele en creatieve sector. Deze netwerken bestaan uit ten minste vijftien organisaties uit tien deelnemende landen en zijn 'business-to-business' georiënteerd, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan de professionalisering en internationalisering van de aangesloten organisaties. Een netwerk krijgt een maximale subsidie van 250.000 euro per jaar gedurende vier jaar. 

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom.

Deadlines aanvragen
25 november 2016 
Dit is de laatste deadline voor Europese Netwerken binnen het Creative Europe programma 2014-2020.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en hou rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Klaartje Bult en Maxime Zeef.

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Met technische problemen bij gebruik van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de EACEA helpdesk.