Selectiecriteria Literatuur

Wat zijn de selectiecriteria bij een aanvraag voor Literaire Vertalingen?

De aanvragen worden na de administratieve toetsing inhoudelijk beoordeeld door twee onafhankelijke experts op basis van vier selectiescriteria (Award Criteria).

De bijdrage uit Creative Europe gaat naar de projecten met de hoogste totale scores.

  • Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 40 punten): Hoe draagt het project bij aan de professionalisering van de cultuursector? Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?
  • Kwaliteit van de activiteiten (max. 25 punten): Hoe worden de activiteiten van het project geïmplementeerd in de praktijk? Hoe concreet zijn deze activiteiten? Welke resultaten worden voorzien? Wat is de ervaring van het projectteam?
  • Communicatie en verspreiding (max. 20 punten): Hoe realistisch en helder is het communicatieplan? Welke doelpubliek wordt bereikt met het project? Hoe wordt bijgedragen aan een publieksontwikkelingsstrategie? Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU? 
  • Kwaliteit van de samenwerking (max. 15 punten): Zijn alle partners sterk betrokken bij het project? Is er een duidelijke en realistische taakverdeling? Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien ook na afloop van de projectperiode?
Klaartje Bult
Gedetacheerd bij BZ
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture