Selectiecriteria Europese netwerken

Wat zijn de selectiecriteria bij een aanvraag voor Europese Netwerken?

Naast de formele uitsluitingscriteria (faillissement, belangenvermenging, schulden, gerechtelijke vervolging, etc), de algemene selectiecriteria (financiële draagkracht en operationele capaciteit) en de wettelijke criteria (statuut, verplicht aantal deelnemende landen, etc), zijn er een aantal inhoudelijke selectiecriteria.

De aanvragen worden na de administratieve selectie (formele uitsluitingscriteria, algemene- en wettelijke selectiecriteria) inhoudelijk beoordeeld door twee experts op basis van vier toekenningscriteria (‘Award Criteria’). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

Elke subsidieaanvraag van Creative Europe (Media en Cultuur) wordt beoordeeld door twee externe experts die op projectbasis worden aangesteld door het Uitvoerende Agentschap EACEA.

Het Agentschap is steeds op zoek naar deskundigen, die naast de beoordeling van de projecten ook inhoudelijk advies kunnen geven over de implementatie van het programma en de culturele, creatieve of audiovisuele sectoren. Naast hun inhoudelijke deskundigheid, moeten de experts een uitstekende kennis hebben van het Engels en/of Duits en/ of Frans.

Meer informatie over de kandidaatstelling als expert, lees je op de website van EACEA.

Selectiecriteria
De projecten worden beoordeeld door twee onafhankelijke experts die een selectie maken op basis van de volgende criteria:

1. Relevantie (max. 25 punten): is het platform relevant voor de doelstellingen en prioriteiten van de maatregel? De criteria en de omschrijving van 'opkomende kunstenaars en creatoren' moeten worden toegesneden op de sector waarin het platform actief is.

2. Kwaliteit van de inhoud en van de activiteiten (20 punten): Hoe wordt het project in de praktijk uitgevoerd? (kwaliteit van de activiteiten en de resultaten, de ervaring van het met het project belaste personeel) Hoe kan het project of de activiteiten helpen bij de doeltreffende uitvoering van een strategie voor publieksontwikkeling?

3. Promotie, communicatie en brandingstrategie (30 punten): Hoe worden de activiteiten van de leden van het platform gepromoot en gecommuniceerd? Het doel is ook om de structurerende effecten van het project te optimaliseren door een brandingstrategie te ontwikkelen en uit te voeren. In het kader daarvan moet worden vastgesteld wie van de leden van het platform culturele actoren van hoog niveau zijn die zich inzetten voor de bevordering van de waarden van de EU en de doelstellingen van het programma.

4. Kwaliteit van het platform (25 punten): In hoeverre zal de algemene organisatie en coördinatie van het project zorgen voor de doeltreffende uitvoering van de activiteiten?

Klaartje Bult
Gedetacheerd bij BZ
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture