|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer@dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult@creativeeuropedesk.nl

Selectiecriteria

Selectiecriteria

Waar let de jury op bij de beoordeling van de aanvragen voor ondersteuning vanuit Creative Europe?

Naast de formele uitsluitingscriteria (faillissement, belangenvermenging, schulden, gerechtelijke vervolging, etc.), de algemene selectiecriteria (financiële draagkracht en operationele capaciteit) en de wettelijke criteria (statuut, verplicht aantal deelnemende landen, etc), zijn er een aantal inhoudelijke selectiecriteria.

De aanvragen worden na een administratieve toets (formele uitsluitingscriteria, algemene- en wettelijke selectiecriteria) inhoudelijk beoordeeld door twee experts op basis van vier toekenningscriteria (Award Criteria). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

Elke subsidieaanvraag bij Creative Europe (MEDIA en Cultuur) wordt beoordeeld door twee externe deskundigen die op projectbasis worden aangesteld door het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel.

Het Agentschap is steeds op zoek naar deskundigen, die naast de beoordeling van de projecten ook inhoudelijk advies kunnen geven over de implementatie van het programma en de culturele, creatieve of audiovisuele sector. Naast hun inhoudelijke deskundigheid, moeten de experts een uitstekende kennis hebben van het Engels en/of Duits en/of Frans.

Meer informatie over de kandidaatstelling als expert, lees je op de website van EACEA.

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 30 punten)

 • Hoe draagt het project bij tot de professionalisering van de sector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 30 punten)

 • Hoe worden de geplande projectactiviteiten van het project gerealiseerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten uitgewerkt (datum, naam, plaats)?
 • Welke resultaten worden voorzien en hoe wordt de impact gemeten?
 • Wat is de internationale ervaring van de verschillende leden van het projectteam (= belang van goed uitgewerkt CV)?

3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welk publiek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan publieksontwikkeling en met welke strategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?