Publicatie 'Co-productions that shine'

Publicatie 'Co-productions that shine'

Discipline
Audiovisuele media
Hoe kunnen we Europese coproducties stimuleren?
MEDIA

Dankzij coproducties kunnen de beste talenten en financiële middelen worden aangetrokken en wordt de circulatie van audiovisuele werken vergroot. In de publicatie Co-productions that shine worden de grondbeginselen van het coproduceren onderzocht, d.w.z. het delen van intellectuele eigendom (IP), verantwoordelijkheid, financiële en creatieve bijdragen, het versterken van de positie van de onafhankelijke producent en het koesteren van talent, alsmede het ontwikkelen van vaardigheden met het oog op coproducties met een sterke internationale uitstraling.

Deskundigen uit de 26 EU lidstaten hebben tussen juni 2019 en december 2021 een zestal bijeenkomsten gehad waarin werd besproken hoe Europese coproducties te stimuleren. Deze OMC-werkgroep (open method of coordination) werd voorgezeten door Doreen Boonekamp, voormalig directeur Nederlands Film Fonds en vice-voorzitter Alex Trăilă. Sociale en culturele waarde is minstens zo belangrijk als de economische impact, zo heeft de werkgroep vastgesteld. Het is raadzaam de samenwerking al in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen voor het vergroten van de complementariteit en continuïteit van steunregelingen.

Een tiental aanbevelingen kwamen voort uit de discussies van deze OMC-groep en zijn gericht aan beleidsmakers, keyplayers en creatieven in de audiovisuele sector. Al met al laten ze zien hoe coproducties het potentieel hebben om een ​​bijzondere bijdrage te leveren en de sector helpen de uitdagingen van de digitale revolutie, de COVID-19-crisis en de verduurzaming van de audiovisuele sector aan te gaan.

Aanbevelingen voor producenten

  1. Droom groot en schaal op naar de Europese markt
  2. Verbeter co-creatie binnen co-producties
  3. Koester talent
  4. Ontwikkel internationale vaardigheden

Aanbevelingen voor filmfondsen

  1. Stimuleren van coproducties
  2. Afstemmen om tegenstrijdigheden te vermijden
  3. Overheidssteunregelingen moeten in hun selectieproces rekening houden met regelingen inzake intellectuele eigendom en exploitatierechten tussen de verschillende partners

Aanbevelingen gericht aan alle publieke en private belanghebbenden

  • Innoveer
  • Maak meer gebruik van data
  • Waarborgen van de diversiteit van coproducties is een van de belangrijkste waarde van Europa's audiovisuele industrie.

Lees hier de volledige publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you find this information useful?