Prijzen en andere initiatieven

Prijzen en andere initiatieven

Een overzicht van culturele prijzen en initiatieven van de Europese Unie die vallen onder het Creative Europe programma.

Om de zichtbaarheid van de Europese culturele- en audiovisuele sectors te vergroten ondersteunt de Europese Commissie een aantal initiatieven en prijzen die daar aan bijdragen. 

Een aantal culturele prijzen die vallen onder het Creative Europe programma:

Music Moves Europe Talent Awards

Prijzen voor populaire en hedendaagse muziek en de opvolger van de European Border Breakers Awards. Het initiatief wordt ondersteund door Creative Europe Cultuur en georganiseerd door Eurosonic Noorderslag (ESNS) in samenwerking met het Reeperbahn Festival in Hamburg. De Nederlandse Pip Blom was één van de winnaars in 2019.

De EU Literatuurprijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle auteurs in Europa.

De EU prijs voor Cultureel Erfgoed/Europa Nostra Awards
Image ©Shutterstock - European Union Prize for Cultural Heritage

Deze prijs markeert de beste prestaties voor het behoud van Europees erfgoed en voor inspanningen die het bewustzijn over ons cultureel erfgoed vergroten.

EU prijs voor hedendaagse architectuur
Image ©Shutterstock - European Union Prize for Contemporary Architecture

De Europese prijs voor hedendaagse architectuur is een jaarlijkse prijs voor buitengewone architectuur. De prijs wordt aangevuld met de 'Emerging Architect Special Mention' voor een op zichzelfstaand  architectonisch werk.

Europees Erfgoed Label
European Heritage Label
Het Europees Erfgoedlabel maakt de Europese historie en symbolische waarde van gebouwen en plaatsen zichtbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoed Label. Aan die voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf. Het ministerie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture werken samen in een communicatiecampagne rond het label.

Culturele Hoofdsteden van Europa
Het doel van hiervan is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen en ertoe bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren kennen. In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.

European Heritage Days
De basisgedachte achter de European Heritage Days is het toegankelijker maken van het Europese culturele en natuurlijke erfgoed. Daarnaast is er een hoger doel aan verbonden: wanneer mensen bewuster worden van hun Europese identiteit, niet alleen cultureel, maar ook sociaal, politiek en economisch, kan Europa een ontmoetingsplek worden waar wederzijdse herkenning en acceptatie van verschillen mogelijk is.