Webinar Horizon Europe - 29 oktober 2020

Image
Afbeelding
Caption
Foto: John Schnobrich

Webinar Horizon Europe - 29 oktober 2020

Een vooruitblik van het Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma 2021 - 2027
Cross-sectoraal

Voor succesvolle deelname aan het subsidieprogamma Horizon Europe is het belangrijk om te weten welke veranderingen de Europese Commissie beoogt met de gefinancieerde projecten. Kennis nemen van de Europese beleidsdoelen waarop Horizon Europe steunt, helpt hierbij. Volg daarom het webinar Horizon Europe – een vooruitblik op 29 oktober 2020 van 10.30 - 11.30 uur.

Horizon Europe is de opvolger van het succesvolle Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma Horizon 2020. Het nieuwe programma beslaat de periode 2021-2027. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa, en de wereld, spelen.

Net als haar voorganger biedt Horizon Europe straks kansen voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband. Ook voor individuele onderzoekers zijn er in Horizon Europe weer kansen.

Conceptprogramma

  • Achtergrond Horizon Europe
  • Belangrijke veranderingen ten opzichte van Horizon 2020
  • Structuur Horizon Europe
  • Hoe kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunen?

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar kan via het online aanmeldformulier. Een paar dagen voor het webinar ontvangt u een link voor deelname. Deelname is gratis en de voertaal is Nederlands.

Ga voor meer informatie naar de website van Horizon Europe.

Did you find this information useful?