Twee nieuwe calls Erasmus+ voor Strategische Partnerschappen

Image
Afbeelding

Twee nieuwe calls Erasmus+ voor Strategische Partnerschappen

Deadline: 29 oktober 2020
Cross-sectoraal

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. De Europese Commissie heeft binnen dit programma twee nieuwe calls voor Strategische Partnerschappen opengesteld: het gaat om projecten met als thema ‘Digital Education Readiness’ en ‘Creativity’. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor deze nieuwe calls is 29 oktober 2020. Op dinsdag 8 september organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ online voorlichtingssessies voor deze extra calls, voor alle sectoren.

De nieuwe calls zijn gericht op samenwerkingsprojecten, als reactie op de coronacrisis. Er is bewust gekozen voor twee thema’s die in dit kader belangrijk zijn: paraatheid voor digitaal onderwijs en creativiteit. In deze laatste call gaat het om projectvoorstellen waarbij Nederlandse onderwijsinstellingen en/of jongerenwerkorganisaties samenwerken met organisaties uit de Europese creatieve en culturele sector. Belangrijke aandachtspunten zijn (cross-sectorale) samenwerkingen met een focus op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers, sociale inclusie en tot slot samenwerkingen om de sector groener, digitaler en duurzamer te maken (en op die manier bij te dragen aan de strategische prioriteiten van de EU).

Meer weten? Lees het op de website van Erasmus+.

 

Did you find this information useful?