Toekomst Creative Europe programma (2021 - 2027)

Toekomst Creative Europe programma (2021 - 2027)

Op 1 januari 2021 start een nieuw zevenjarig Creative Europe programma. Een vooruitblik.

Zoals wij in een eerder nieuwsbericht aangaven blijft het Creative Europe programma ook na dit jaar bestaan. Helaas lopen de definitieve goedkeuring en de uitrol van het nieuwe Creative Europe programma vertraging op. Oorzaken: de impact van de COVID-19-pandemie, de Brexit-perikelen – het Verenigd Koninkrijk gaat niet meer mee in het nieuwe programma – en het verlate akkoord van de EU-lidstaten over het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het Creative Europe 2021-2027-budget deel uitmaakt. Met dit laatste is een belangrijke stap genomen. Zodra het financieel akkoord later dit jaar door het Europees Parlement is goedgekeurd kan Creative Europe 2021-2027 zijn definitieve vorm krijgen.

Wat weten we nu al?

1. Budget 
Op 21 juli 2020 hebben de 27 EU-lidstaten akkoord gegeven over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Herstelpakket. Dit voorstel spreekt over 1074,3 miljard euro voor het MFK en een Herstelpakket (Recovery Package) van 750 miljard euro, dit laatste om de ingrijpende impact van de Covid-19-pandemie te verzachten.

Het Meerjarig Financieel Kader stelt de uitgaven van de Europese Unie voor een periode van 7 jaar vast. Het bepaalt hoeveel middelen de verschillende Europese programma's, waaronder Creative Europe, toegewezen krijgen.

Het voorgestelde budget voor het Creative Europe-programma (2021-2027) is 1,842 miljard euro (index 2020) of 1,64 miljard euro (index 2018). Dit is dezelfde som als voorgesteld door de Europese Commissie in mei 2018, maar nog steeds beduidend lager dan het voorstel van het Europees Parlement. Het parlement stelde aanvankelijk een verdubbeling voor van het Creative Europe-budget tot 2,8 miljard euro en nam deze maand de resolution on the cultural recovery of Europe aan waarin ze onder andere dit voorstel voor een verdubbeld budget herhalen. Blijft het voorgesteld bedrag van 1,842 miljard euro van het MFK behouden of krijgt het Europees Parlement toch haar zin? De culturele en creatieve sectoren blijven uiteraard hun best doen voor die hogere ondersteuning. Te meer omdat de EU dit jaar de CCS – Culturele en Creatieve Sectoren als een belangrijk 14e industriële ecosysteem erkend heeft.

2. Inhoud
Tot dusver spreekt het algemene Europese programmabeleid over evolution rather than revolution. De drie Creative Europe subprogramma’s Cultuur, MEDIA en Cross-Sectoraal blijven behouden met een bijkomende aandacht voor media-nieuws. Het betekent het verder uitbouwen van de huidige doelstellingen van Creative Europe doelstellingen en aansluiten bij de bredere Europese thema's, zoals:

A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme …
A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan.

Get Ready voor de hogere budgetten 2021 en 2022
Als alles naar wens verloopt, start Creative Europe 2021-2027 meteen in volle actie. In de eerste twee beginjaren, 2021 en 2022, valt in vergelijking met de daaropvolgende jaren een extra hoog budget te verdelen. Dit is het gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Deze opmerkelijke en uitzonderlijke budgetpiek wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve en AV-sectoren extra aanmoedigen in hun dagelijks werk en biedt maximale kansen om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te ontwikkelen.

 Advies en begeleiding Creative Europe Desk
Creative Europe Desk NL blijft adviseren bij het doen van een aanvraag en de voorbereidingen daarvoor. Helaas kunnen we op dit moment echter nog geen concrete antwoorden geven op vragen over exacte calls, deadlines en deelnamecriteria omdat het programma nog niet definitief is goedgekeurd. Zodra dit wel het geval is zullen we dit laten weten in onze nieuwsbrief en bijeenkomsten organiseren. 

Voor informatie kunt u terecht bij het team van de Creative Europe Desk:
MEDIA: Andrea Posthuma en Emma O'Hare
Cultuur: Klaartje Bult en Albert Meijer
Team: Marjolein van Bommel
Communicatie Creative Europe: Annelies Bokma

Tip: doe inspiratie op en raadpleeg de goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina.