3 februari 2020

Creative Europe na de Brexit

Britse organisaties kunnen in ieder geval tot het eind van dit jaar financiering blijven aanvragen.

Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Met een wetgevingbesluit dat zowel door het Verenigd Koninkrijk als door het Europees Parlement is aangenomen, kunnen Britse organisaties financiering blijven aanvragen bij Creative Europe tot het programma afloopt in december 2020. Contracten die tijdens of vóór deze datum worden toegekend, zullen voor de gehele duur van het project gelden, dus ook voor projecten die doorlopen ná 1 januari 2021. 

De specifieke clausule voor het Verenigd Koninkrijk, die in 2017 is opgenomen in de richtlijnen, moet worden geïnterpreteerd als een overeenkomst en de begunstigden hoeven zich dus geen zorgen te maken over stopzetting van de financiering. Deze regeling brengt duidelijkheid voor de status van Britse organisaties, die als leider dan wel partner steun hebben aangevraagd bij Creative Europe.

Het nieuwe Creative Europe programma start op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2027. Het staat open voor deelname van niet-EU-landen. Het besluit of het Verenigd Koninkrijk kan deelnemen aan het volgende programma (2021-2027) wordt genomen tijdens de toekomstige onderhandelingen over de betrekkingen met de EU.

Belangrijke feiten over Creative Europe en het Verenigd Koninkrijk:

  • Sinds de lancering in 2014 tot 2018 heeft Creative Europe 89,5 miljoen euro toegekend aan 376 in het Verenigd Koninkrijk gevestigde culturele en creatieve organisaties en audiovisuele bedrijven. Ook heeft het programma bijgedragen aan de distributie van 190 Britse films in andere Europese landen.
  • De voordelen van Creative Europe zijn veel groter dan alleen de financiële middelen die in de vorm van subsidies worden verstrekt. Er is tevens een krachtig effect van het programma op de opbouw of uitbreiding van internationale netwerken, publieksbereik, het genereren van banen en vaardigheden en meer.
  • De voordelen van Creative Europe worden ook benadrukt in het onderzoeksverslag van het Britse parlement over Brexit en de creatieve industrieën.
  • De deelname aan Creative Europe is niet beperkt tot de lidstaten van de EU. Er zijn momenteel 13 niet-EU-landen die gedeeltelijk of volledig deelnemen, zoals de EER-landen (bijvoorbeeld IJsland en Noorwegen), maar ook buurlanden zoals Servië en Albanië. De volledige lijst met deelnemende landen staat op de website van het Agentschap EACEA. Deze landen moeten wel voldoen aan bepaalde Europese richtlijnen en een financiële bijdrage betalen om te kunnen deelnemen

    (bron: creativeeuropeuk.eu)

Meer weten? Bezoek dan het DutchCulture event Answers after Brexit op 5 februari 2020 (Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, 20.00 - 22.00 uur)