Publicatie over genderkloof in de culturele en creatieve sectoren

Publicatie over genderkloof in de culturele en creatieve sectoren

In het werkplan voor cultuur 2019-2022 van de Raad van Europa wordt gendergelijkheid als één van de vijf sectorale prioriteiten genoemd. Vandaar dat de Europese Commissie onderzoek heeft laten doen naar achtergrondinformatie over de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen in de culturele en creatieve sectoren (CCS) worden geconfronteerd. In de publicatie Gender gaps in the Cultural and Creative Sectors (2019) worden de belangrijkste beleidsontwikkelingen en aanbevelingen van organisaties zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, UNESCO en de IAO op het gebied van gender in de CCS samengevat. In het rapport wordt vooral aandacht besteed aan de huidige stand van zaken met betrekking tot vrouwen in de CCS, de genderkloof op het werk en de onderliggende oorzaken van deze genderkloof.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Did you find this information useful?