Pilot-oproep: 'Media ownership monitor'

Pilot-oproep: 'Media ownership monitor'

Deadline 9 februari 2021
MEDIA

De Europese Commissie stelt een miljoen euro beschikbaar voor een pilot-oproep met de titel "Media Ownership Monitor". Het doel van de oproep is de vrijheid en de diversiteit van de media in Europa te onderzoeken en te verbeteren en deze in een databank samen te brengen. Dit moet ertoe bijdragen de persvrijheid in verschillende landen transparanter te maken. De behoefte aan een dergelijk instrument is ontstaan door de toenemende tendens van eigendomsconcentratie in digitale en traditionele media en de daaruit voortvloeiende risico's voor verscheidenheid in de Europese media.

Aanvragen kunnen worden ingediend door non-profit-organisaties, universiteiten, internationale organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

- Budget: 1.000.000 EUR  
- Cofinanciering van maximaal 90% van de subsidiabele kosten 
- De financieringsperiode is een jaar 

Vragen over deze oproep kunnen tot 2 februari worden gesteld via het volgende mailadres: CNECT-I1-CALLS@ec.europa.eu 
De deadline voor inzendingen is 9 februari 2021

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)