13 juli 2017

Oproep 'Modules for Master Degrees in Arts and Science'

Financiering voor masters die creativiteit en techniek combineren

De Europese Commissie lanceerde een pilotoproep voor innovatieve interdisciplinaire modules voor masteropleidingen, waarbij kunst en ICT worden gecombineerd met ondernemingsvaardigheden en zakelijke exposure.

De creatieve industrie ervaart een kloof tussen creativiteit en technologie. Door middel van deze pilot oproep streeft de Europese Commissie naar bevordering van de interdisciplinaire benadering binnen masters en universitaire cursussen door middel van cross-sectorale curricula. De oproep beoogt educatieve instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van innovatieve modules in bestaande masters op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, bouwkunde, technologie en andere relevante masteropleidingen.

Budget: 1,5 miljoen euro

Deadline voor het indienen van een aanvraag: 10 oktober 2017

Meer info en vereiste documenten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.