3 oktober 2017

Nieuwe oproep Steun voor Televisieproductie (21-2017)

Deadlines: 16 november 2017 en 24 mei 2018 (12.00 uur)

Ganz - How I lost my Beetle ontving MEDIA-steun voor televisieproductie (2017). Regie: Suzanne Raes, producent: Submarine, coproducent: NTR.

De Europese Commissie publiceerde op 20 september 2017 een nieuwe oproep voor Televisieproductie (call 21-2017). De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 16 november 2017, de tweede deadline is 24 mei 2018.

De focus van deze subsidieregeling voor televisieproducties ligt op innovatieve financieringEuropese en internationale coproducties (zowel met als tussen omroepen) en het bereiken van nieuw publiek.

Alle benodigde documenten zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA). Een Nederlandse samenvatting is op onze website te vinden.

Wie komen in aanmerking?
De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma.

Projecten die in aanmerking komen:

 • Fictie/dramaprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), zowel one-off's als series.
 • Animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten), zowel one-off's als series.
 • Creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten), zowel one-off's als series.

Voor dramaseries komen ook vervolgseries of tweede en derde seizoenen in aanmerking. Dit geldt niet voor animatie- en documentaireprojecten. Series moeten tevens één marketingstrategie hebben en als serie worden ingediend.

Subsidiebedrag:

 • Het totale beschikbare budget voor 2018 bedraagt 12,5 miljoen euro.
 • Voor een drama- en animatieproject bedraagt de toegekende subsidie maximaal 500.000 euro of 12,50% van de totale subsidiabele kosten indien dit een lager bedrag is. 
 • Voor een documentaireproject bedraagt de toegekende subsidie maximaal 300.000 euro of 20% van de totale subsidiabele kosten indien dit een lager bedrag is.
 • Uitzondering: voor het eerste of tweede seizoen van een tv dramaserie met een subsidiabel totaalbudget van minstens 10 miljoen euro kan een maximale subsidie aangevraagd worden van 1 miljoen euro (of 10% van de totale subsidiabele kosten, indien dit een lager bedrag is). Voorwaarde is dat de serie een coproductie is tussen minstens twee productiehuizen uit twee verschillende MEDIA-landen en bestaan uit minstens zes afleveringen

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep voor Televisieproducties:

 • Het Agentschap in Brussel heeft het recht om de gevraagde subsidie te verlagen afhankelijk van het beschikbare budget, in het bijzonder wanneer één miljoen euro werd aangevraagd voor een tweede seizoen van een reeds bestaande dramaserie. 
 • Indien het project reeds een ISAN- of EIDR-nummer heeft, moet dit vermeld worden in de aanvraag. Alle projecten die geselecteerd worden voor steun moeten een dergelijk nummer hebben voor het einde van de actieperiode.
 • Voor projecten die een subsidie vanaf 300.000 euro (en/of een subsidie gelijk aan 10% of meer van het subisidiabele budget) ontvangen, moet de tekst "with the support of Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union" vermeld worden in de (begin- en eind-)credits.
 • De selectiecriteria werden hier en daar aangepast. Zo ligt een extra focus op de samenwerking/coproductie tussen landen met een verschillende marktgrootte en audiovisuele productiecapaciteit. In het geval van een coproductie en een multi-beneficiary agreement wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan een betere verdeling van de subsidie tussen de verschillende coproducenten. 
 • Alle bewijsstukken van financiering, contracten en LOC's moeten digitaal toegevoegd worden aan het eForm. Na indiening kan er geen papieren versie meer worden opgestuurd. Houd er rekening mee dat de totale grootte van de digitale bijlagen maximaal 10 MB mag zijn.