|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl
 

Nieuwe oproep: platforms voor culturele content en innovatie

Nieuwe oproep: platforms voor culturele content en innovatie

Cross-sectoraal

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd, het gaat om het pilot project: platforms voor culturele content en innovatie, met een deadline van 20 september 2019.

Doelstellingen van het pilot project:

  • De Europese creatieve industrie stimuleren te innoveren en nieuwe technologieën te gebruiken om op die manier hun positie in het digitale tijdperk te handhaven.
  • Verschillende spelers uit het culturele veld samenbrengen en een denkwijze van innovatie en samenwerking aanreiken door het delen van ervaringen, gegevens en kennis.
  • Het testen en ontwikkelen van nieuwe benaderingen en business modellen voor het maken, verspreiden en promoten van content, gebruik makend van digitale technologieën en rekening houdend met nieuwe gedragspatronen van de consument.
  • Het mogelijk maken van platform(en) voor innovatie van culturele content.


Om in aanmerking te komen, moet(en) de aanvrager(s):

  • een publieke of private juridische entiteit zijn. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie ​​in het kader van deze oproep.
  • actief zijn in de content industrie, die onder meer de volgende sectoren omvat: audiovisueel, multimedia, boeken en uitgevers en de muziekindustrie.

Activiteiten die in aanmerking komen:

  • Curatoriele activiteiten van een platform ter bevordering van experimenten met nieuwe technologieën en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen, diensten, producten en bedrijfsmodellen in het culturele veld.
  • Activiteiten in verband met de verspreiding van resultaten van experimenten, uitwisseling van gegevens en ervaringen tussen culturele content sectoren.
  • Activiteiten in verband met de organisatie van evenementen, conferenties, workshops, enz. (online en offline) waarin de voortgang en de resultaten van de activiteiten van het platform voor innovatie op het gebied van culturele inhoud worden getoond;
  • Financiële steun aan derden

Toekenningscriteria

Kwaliteit van de activiteiten (40 punten / drempel: 24 punten)
- Innovatieve karakter van het project,
- Relevantie en meerwaarde van het voorgestelde platform ten opzichte van bestaande initiatieven,
- Europese meerwaarde, onder meer door grensoverschrijdende samenwerking,
- Impact van het project op de content industrieën.

Kwaliteit van de organisatie en het management (30 punten / drempel: 18 punten)
- Kwaliteit en gezamenlijke kracht van de grouping, inclusief partners uit verschillende content-industrieën en het vermogen om een brede community binnen de CCS aan te trekken en ermee te interacteren,
- Kwaliteit van de voorgestelde methodologie voor de uitvoering van de actie en de doelstellingen ervan,
- Kwaliteit van de organisatie van het projectteam: verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de doelstellingen van de actie.

Kwaliteit van de verspreiding en duurzaamheid (30 punten / drempel: 18 punten)
- Kwaliteit en relevantie van de communicatie- en verspreidingsstrategie onder de partners,
- Kwaliteit en relevantie van de verspreidings- en voorlichtingsactiviteiten, inclusief de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden,
- Mogelijkheden om op middellange termijn duurzaamheid en groeipotentieel te verwezenlijken.

Totaal: 100 punten / drempel: 70

Drempel
Voorstellen die minder dan 60% van de maximumscore per criterium scoren (de drempel), worden afgewezen. Voorstellen met een totale score van minder dan 70 punten worden afgewezen.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, kan de Commissie maximaal drie aanvragen honoreren.

Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen.

Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.

Did you find this information useful?