28 september 2017

Nieuwe oproep MEDIA voor Ontwikkeling van Audiovisuele Projecten

Deadlines: 23 november 2017 en 19 april 2018

De film History's Future van Fiona Tan (producent: Family Affair Films) ontving MEDIA-steun voor ontwikkeling.

De Europese Commissie heeft op 19 september 2017 een nieuwe oproep gepubliceerd voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Projecten (call 22-2017). De eerstvolgende deadline is 23 november 2017, de tweede deadline is 19 april 2018.

Wie komt in aanmerking?
De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma.

Projecten die in aanmerking komen zijn:

  • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.
  • fictieprojecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten (in geval van een serie is de minimumlengte per aflevering 25 minuten) die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie.
  • fictieprojecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.

NB: de minimale duur geldt niet voor non-lineaire projecten, zoals virtual reality projecten.

*Een digitaal platform voor de volgende type projecten: animatie, creative documentaires en fictie bedoeld voor multiple screen-based applicaties, interactieve projecten, lineaire en non-lineaire webseries en narratieve virtual reality projecten.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep (met twee deadlines) voor 2018 bedraagt 5,4 miljoen euro.

De financiële bijdrage per individueel project is een forfaitair bedrag van:

  • 60.000 EUR voor animatiefilms
  • 25.000 EUR voor creatieve documentaires
  • 50.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget gelijk aan of meer dan 1,5 miljoen EUR is
  • 30.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget lager dan 1,5 miljoen EUR is

Wijziging ten opzichte van de vorige oproep (call 20-2016):
De automatische punten voor landen met een lage en medium productiecapaciteit zijn afgeschaft. In plaats daarvan zal 27% van het totale beschikbare budget worden toegewezen aan projecten van landen met een lage productiecapaciteit, op voorwaarde dat ze minimaal 75/100 punten behalen op basis van de selectiecriteria.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep en de richtlijnen.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl