3 oktober 2017

Nieuwe oproep gepubliceerd voor Filmfestivals (MEDIA call 17-2017)

Deadlines: 23 november 2017 en 26 april 2018

Het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) ontvangt MEDIA-steun voor festivals.

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor Filmfestivals (call 17-2017).

  • Deadline 1: 23 november 2017 voor festivals die plaatsvinden tussen 1 mei 2018 en 31 oktober 2018.
  • Deadline 2: 26 april 2018 voor festivals die plaatsvinden tussen 1 november 2018 en 30 april 2019.

Deze subsidie ondersteunt Europese filmfestivals die ten minste 70% (of 100 speelfilms en 400 korte films) programmeren uit ten minste 15 landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Minstens 50% van deze films moeten afkomstig zijn uit een ander land dan waar het festival plaatsvindt.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de festivals bijzondere aandacht besteden aan:

  • publieksbereik (specifiek voor een jong publiek en ‘nieuw’ publiek);
  • innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik, bijvoorbeeld door middel van cross-platform programma’s;      
  • initiatieven rond filmeducatie, in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;
  • grensoverschrijdende samenwerking met andere festivals door efficiënt gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3,2 miljoen euro.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep en hier voor alle benodigde documenten.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl