1 november 2018

Nieuwe MEDIA-oproep voor Festivals

Deadlines: 20 december 2018 en 7 mei 2019

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor Filmfestivals (call 32-2018).

  • Deadline 1: 20 december 2018 - 12.00 uur voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2019.
  • Deadline 2: 7 mei 2019 - 12.00 uur voor festivals die starten tussen 1 november 2019 en 30 april 2020.

Deze subsidie ondersteunt Europese filmfestivals die ten minste 70% (of 100 speelfilms of 400 korte films) programmeren uit ten minste 15 landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Minstens 50% van deze films moeten afkomstig zijn uit een ander land dan waar het festival plaatsvindt.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de festivals:

  • bijzondere aandacht besteden aan publieksbereik (specifiek voor een jong publiek en ‘nieuw’ publiek);
  • duidelijke nadruk leggen op innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik;·        
  • gedurende het hele jaar initiatieven rond filmeducatie organiseren in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;
  • nauw samenwerken met andere festivals buiten hun eigen land door efficiënt gebruik van middelen. 

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3,2 miljoen euro (verdeeld over de twee deadlines).

K
lik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep en hier voor alle benodigde documenten.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl