2 februari 2017

Nieuwe oproep Creative Europe: Steun voor Europese Platforms

Deadline: 6 april 2017

Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel publiceerde op 1 februari 2017 een nieuwe oproep binnen het subprogramma Cultuur van Creative Europe:

Steun voor Europese Platfoms
Deadline voor indiening: 27 april 2017 (12.00 uur) (was 6 april)
 
Welke projecten komen in aanmerking?

  • Een Europees Platform moet een business-to-consumer benadering hebben. De platformprojecten zijn gericht op de volgende activiteiten:
  • Het bevorderen van de mobiliteit en de zichtbaarheid van creatieve professionals en kunstenaars, met nadruk op opkomend talent en degenen die geen internationale bekendheid hebben;
  • Het stimuleren van een Europese programmering met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot niet-nationale Europese culturele werken door middel van internationale tournees, evenementen, tentoonstellingen, festivals etc.;
  • Het ontwikkelen van een communicatie- en brandingstrategie;
  • Het bijdragen aan een groter publieksbereik door middel van informatie- en communicatietechnologie en innovatieve benaderingen;
  • Het zichtbaar maken van de waarden en culturen van Europa.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • De maximale duur van een project is vier jaar;
  • Er mag maximaal 500.000 euro worden aangevraagd (80% van het totale projectbudget);
  • De regeling staat open voor platforms bestaande uit een coördinerende entiteit en minimaal tien aangesloten organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren;
  • De aangesloten organisaties moeten gevestigd zijn in minstens tien aan het Creative Europe programma deelnemende landen, waarvan minstens vijf EU-lidstaten of EVA-landen.

Voorrang zal worden gegeven aan platforms uit sectoren die nog niet eerder via deze regeling zijn gesubsidieerd. Bestaande Europese Platforms die opnieuw meedingen, worden aangeraden om extra aandacht te besteden aan vernieuwing, een duidelijke merknaamstrategie (branding) en duurzame samenwerking.

Mocht u een aanvraag in willen dienen, neem dan de richtlijnen van de oproep aandachtig door. Klik hier voor meer informatie en de benodigde documenten voor de aanvraag. Neem voor vragen gerust contact met ons op.