1 november 2018

Nieuwe MEDIA-oproep voor Filmeducatie

Deadline: 7 maart 2019 (12.00 uur)

Cinemini in EYE (Amsterdam)

Deze subsidieregeling voor Filmeducatie ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) stimuleren. Ook richt de regeling zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De doelgroep van de filmeducatie-initiatieven zijn jongeren tussen 11 en 18 jaar.

Het werkprogramma van 2018 steunt projecten voor een periode van 2 jaar - dus tot einde 2020. De oproep van 2019 is daarom bedoeld voor één specifiek project: het opstellen van een catalogus van minimum 7 bekende en belangrijke Europese films (inclusief gerelateerd pedagogisch materiaal) ten behoeve van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen

Na de vorige oproep ontvingen Cinekid en Stichting Filmeducatie Nederland steun voor respectievelijk het project Wrap 2018-2020 en Cinemini Europe.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de oproep voor Filmeducatie (call 33-2018) is 7 maart 2019.
 
De volgende projecten komen in aanmerking:
  • Projecten die de bijdrage van films en audiovisuele werken aan educatie vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.
  • Projecten die de onderlinge samenwerking bevorderen van Europese filmeducatie-initiatieven.
  • De filmcatalogus moet minimaal 7 Europese speelfilms bevatten voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen. De rechten van de films moeten minimaal voor 3 jaar zijn en geldig in alle MEDIA-landen.
  • Projecten moeten grotendeels gebaseerd zijn op Europese films.
  • De actie moet van start gaan op 1 juni 2019. De looptijd is 19 maanden. De catalogus dient uiterlijk 30 september 2020 gereed en beschikbaar te zijn. De laatste drie maanden van de actie mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verspreiden en promoten van de catalogus onder scholen en het grote publiek.