22 maart 2018

Nieuwe MEDIA-oproep voor bioscoopnetwerken gepubliceerd

Deadline 31 mei 2018

Foto: Europa Cinemas

Deze subsidieregeling is bedoeld voor een netwerk van bioscopen (er wordt in principe maar één netwerk geselecteerd) met het doel om de programmering van Europese films te promoten, met nadruk op niet-nationale Europese filmtitels. De coördinerende organisatie van het netwerkmoet zorgen voor een communicatie- en informatiesysteem tussen de betrokken bioscopen en moet als rechtspersoon  geregistreerd zijn in één van de landen die deelnemen aan het MEDIA-programma. Verder moet het netwerk onder andere minimaal 100 bioscopen vertegenwoordigen uit minimaal 20 MEDIA-landen

Klik hier voor de richtlijnen voor de MEDIA-subsidieregeling voor netwerken van bioscopen. Netwerken kunnen uiterlijk 31 mei 2018 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget is ongeveer 10,9 miljoen euro (maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten). Het betreft een zogenaamd partnerschapskaderovereenkomst (KPO) van twee jaar. De in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:
1. Relevantie en meerwaarde voor Europa (35 punten)
2. Kwaliteit van de inhoud en activitetien (20 punten)
3. Communicatie en verspreiding (40 punten)
4. Kwaliteit van het netwerk (5 punten)

Op dit moment ontvangt het Europa Cinemas Network steun vanuit deze subsidieregeling. Zo'n 1100 Europese bioscopen (met bijna 3000 schermen) uit 43 landen zijn op dit moment (maart 2018) aangesloten. Tot hun activiteiten behoren ook netwerk conferentiesinnovation labs en het Europa Cinemas Label. Leden (Europese onafhankelijke bioscopen) van het netwerk ontvangen zo'n 15.000 euro voor één scherm tot 45.000 euro voor 15 schermen of meer. De volgende aanvraagperiode loopt van 1 juli 2018 t/m 15 september 2018, voor toegang tot het netwerk vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie over toetreding tot Europe Cinemas, klik hier.