20 augustus 2019

Monitoring report 2018 Creative Europe

2432 gesteunde Europese projecten in 2018

Cultuur & creativiteit spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van Europa. In het Creative Europe rapport met de resultaten van 2018 lezen we hoe het Creative Europe programma de dialoog vernieuwt, de diversiteit beschermt, het evenwicht tussen mannen en vrouwen stimuleert en het concurrentievermogen in de Europese culturele en creatieve industrie versterkt.

Een aantal hoogtepunten van 2018 op een rij:

  • 2432 gesteunde projecten
  • Een budget van 174 miljoen euro
  • Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
  • Ondersteuning van Midden- en Kleinbedrijf
  • Beter evenwicht tussen mannen en vrouwen

De resultaten van het programma werden beoordeeld in zowel cultureel/artistieke waarde als economische waarden, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van verschillende bronnen werden gebruikt, waaronder die van begunstigden van het programma.

Het rapport is een reactie op de tussentijdse evaluatie van Creative Europe waarin een aanbeveling werd gedaan om de monitoring van de resultaten op jaarbasis te verbeteren. Op die manier kunnen de sterke punten van het programma worden benadrukt en de punten die voor verbetering vatbaar zijn blootgelegd worden voor het volgende Creative Europe programma (meerjarig financieel kader 2021-2027).

Lees hier het volledige rapport.