9 juli 2019

Kandidaatstelling Europa Nostra Awards 2020

Deadline 1 oktober 2019

In 2020 zullen weer ongeveer 30 erfgoedprojecten de European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards ontvangen. De Europese Commissie ondersteunt de prijs sinds 2002 via het programma Creative Europe Cultuur. Alle ondersteunde projecten zijn mooie voorbeelden van wat organisaties en burgers kunnen doen voor Europees erfgoed, door het bijvoorbeeld onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven en het erfgoed te behouden voor volgende generaties. Op 21 mei jl is de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem onderscheiden met een Europa Nostra Award in de categorie ’Behoud’. 
De deadline voor de eerstvolgende kandidaatstelling is 1 oktober 2019.
Klik hier voor meer informatie.