IRIS Plus rapport: de Europese AV-industrie in tijden van COVID-19

Image
Afbeelding

IRIS Plus rapport: de Europese AV-industrie in tijden van COVID-19

Een overzicht van Europese steunmaatregelen
MEDIA

De wereld beleeft momenteel een pandemie zoals we die nog nooit eerder hebben meegemaakt. En ook de film- en televisiesector hebben uiteraard behoorlijke last van de maatregelen.
Maar de audiovisuele industrie vecht terug tijdens deze COVID-19-crisis. Overheden, culturele instellingen en vertegenwoordigers van de sector hebben ondersteunende maatregelen ingevoerd om de sector door de crisis te loodsen, soms met opmerkelijke verschillen tussen landen. Op pan-Europees niveau hebben de EU-leiders op 21 juli 2020 overeenstemming bereikt over een groot herstelplan voor Europa en een versterkte langetermijnbegroting van de Europese Unie, waarmee de basis wordt gelegd voor een moderner en duurzamer Europa.

Dit nieuwe IRIS plus rapport van het European Audiovisual Observatory biedt een duidelijk overzicht van deze steunmaatregelen in Europa. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de online tracker van het Observatory. Ook werd een online event georganiseerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de audiovisuele sector tijdens de Cannes Marché du Film online met live input van verschillende vertegenwoordigers uit de sector.

De auteurs van het rapport concluderen dat sommige sectoren, zoals VoD, weliswaar hebben geprofiteerd van de toegenomen contentconsumptie tijdens de lockdowns, maar dat andere hun verliezen tellen - en die lijken aanzienlijk te zijn.

Download hier het (gratis) rapport.

Did you find this information useful?