9 januari 2017

IDFA Bertha Fund Europe: Distributie

Het IDFA Bertha fonds Europe ondersteunt innovatieve distributieplannen

'Ukrainian Sheriffs' van transmedia regisseur Sara Božanicvan ontving financiering vanuit het IDFA Bertha Fund – Europe in 2016.

Het IDFA Bertha fonds Europe ondersteunt innovatieve distributieplannen voor documentaires die tot stand zijn gekomen door middel van een internationale coproductie waarbij ten minste één Europese producent en één niet-Europese producent (van de IBF Country List) aan verbonden is. De distributieplannen moeten ervoor zorgen dat een breed mondiaal publiek bereikt wordt en de aanvrager moet gevestigd zijn in een aan het MEDIA-programma deelnemend land en tevens de rechten bezitten van de film (producent, sales agent, distributeur, etc.). Het fonds zal aanvragen behandelen met voorstellen voor distributie in de periode december 2016 t/m 1 oktober 2017. Voor meer informatie over de richtlijnen een het aanvraagformulier kunt u terecht op de website van IDFA.