12 maart 2019

Gendergelijkheid speerpunt in Creative Europe programma.

In de publicatie ‘Supporting Gender Balance’ van Creative Europe wordt het belang van gendergelijkheid in media onderstreept. Creatieve industrieën, met name de media, hebben aanzienlijke invloed op onze overtuigingen, waarden en perceptie over genderkwesties.

Hoewel gendergelijkheid een belangrijke Europese waarde is, is nog steeds slechts 1 op de 5 films in Europa van een vrouwelijke regisseur. Gelukkig zijn er wel veelbelovende trends waar te nemen. In de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld meer dan 50% van de deelnemers aan MEDIA trainingprogramma’s vrouw. Bovendien is de helft van de directeuren en hoofden in de media-industrie in Europa vrouw. 

Creative Europe heeft gendergelijkheid al opgenomen in het huidige programma en is voornemens in het nieuwe programma prioriteit te geven aan dit thema door middel van verschillende initiatieven.

Lees meer over de cijfers, trends en voornemens van Creative Europe over gender in media in deze publicatie.