Europese deadlines erfgoed en cultuur

Europese deadlines erfgoed en cultuur

Er komen een aantal deadlines aan bij Europese programma's voor projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

DutchCulture | Heritage heeft een aantal deadlines op een rij gezet bij Europese programma's die relevant kunnen zijn voor organisaties in de cultuur- en erfgoedsector.

COST - 8 september
COST (European Cooperation in Science and Technology) is het oudste Europese platform voor samenwerking in wetenschap en technologie. Erfgoedonderzoekers in Nederland kunnen gebruik maken van de financieringsregelingen binnen COST voor kennisuitwisselingsprojecten met Europese collega’s en bijvoorbeeld het voorbereiden van grotere aanvragen binnen Horizon2020 of een ander Europese programma.
Meer informatie op de website van COST

EU Prijs Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards - 1 oktober
Europa Nostra is een netwerk van 250 ngo’s en non-profitorganisaties uit 45 landen, die zich gezamenlijk inzetten voor alles wat met het behoud van cultureel erfgoed en stedelijke en rurale planning te maken heeft. Elk jaar wordt de Europa Nostra Award uitgereikt, de prijs van de Europese Unie voor cultureel erfgoed. Er zijn twee soorten prijzen. Maximaal 6 projecten worden bekroond met een eerste prijs waar een bedrag van €10.000 aan is verbonden. Circa 25 projecten ontvangen een medaille. De jury bestaat uit Europese erfgoedexperts, waaronder architecten, restaurateurs en kunsthistorici.
Meer informatie op de website van Europa Nostra 

Creative Europe Cultuur - 7 oktober
Programmalijn 2: Support to European Cooperation Projects 2016
Onder de programmalijn Cooperation projects worden Europese samenwerkingsprojecten gesteund die bijdragen aan de professionalisering, digitalisering, dataverzameling en publieksontwikkeling in de Europese cultuur en erfgoedsector. De programmalijn bestaat uit twee categorieën: kleinschalige samenwerkingsprojecten met minimaal drie organisaties en grote samenwerkingsprojecten met minimaal zes organisaties.
Meer informatie op de website van het Uitvoerend Agentschap en via Creative Europe Desk NL

Horizon 2020
Er komen weer interessante financieringsmogelijkheden voor erfgoedgerelateerd onderzoek aan binnen het Europese programma voor onderzoek Horizon 2020. De oproepen worden naar verwachting in de loop van september 2015 bekend gemaakt.
Actuele informatie over openstaande oproepen.

Did you find this information useful?