18 juni 2019

Europese Commissie publiceert oproep voor mobiliteit van makers

Deadline: 12 augustus 2019

Creativiteit heeft een cruciale invloed gehad op onze wereld waarin we met elkaar verbonden zijn. Co-creatie en open sources veranderden de hedendaagse innovatie- en productieprocessen. Makers, creatieve hubs en fab labs staan vaak aan de bron van deze ontwikkelingen en breiden zich snel uit, alleen schort het nog aan onderlinge connecties.

Op dit moment worden onder andere al initiatieven gefinancierd door diverse EU-programma's zoals Erasmus+, Creative Europe, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), Horizon, Cosme en i-Portunus. Mobiliteit is een ideale manier om netwerken te versterken en innovatie en co-creatie tussen netwerken te stimuleren. Ontmoetingen met andere creatieven is een daarbij belangrijke factor om de samenwerking tot een succes te maken.

Vandaar dat de Europese Commissie een pilot oproep heeft gepubliceerd met de titel 'A first step towards a European framework for the mobility of makers'.  Deze pilot is bedoeld als een eerste stap in de richting van een Europese regeling voor de mobiliteit van makers. Er kan maar één project worden gehonoreerd (met een maximumbedrag van 350.000 euro) van een organisatie of Europees netwerk. Het project moet bestaan uit verschillende activiteiten met makers, creatieve centra, fab labs etcetera.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 12 augustus 2019.

Klik hier voor meer informatie.