16 september 2019

EU-rapport over relatie Natuur en Cultureel Erfgoed

Mont Saint Michel in Normandië (James Webb - 1895)

Eén van de vervolgacties van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 is het rapport Natural and cultural heritage in Europe: Working together within the Natura 2000 network. Het onderzoekt de (ruimtelijke) overlap tussen natuurlijke en culturele sites, bespreekt de gemeenschappelijke bedreigingen en uitdagingen en de mogelijkheden die met hulp van verschillende EU-fondsen beschikbaar zijn om een aanzet te geven tot gezamenlijke natuur- en cultuurinitiatieven. Ook bevat de publicatie een reeks aanbevelingen.

Download hier het rapport.