5 juli 2018

Digitalisering: Europa wil een bloeiende interne markt

De EU ontwikkelt plannen voor een nieuwe culturele strategie. DutchCulture onderzoekt in een serie van 5 artikelen hoe Nederland daar ook van kan profiteren.

Digitalisering geeft in rap tempo betere toegang tot culturele en creatieve werken zoals films en muziek. Maar het betekent ook nieuwe investeringskansen en uitdagingen voor ondernemers. De Europese Commissie wil een digitale inhaalslag voor Europa, zodat er één digitale markt komt zonder barrières. Op deze manier kan de achterstand met de Verenigde Staten en Azië worden ingelopen.

Impuls van 8 miljard
Online zijn er nog veel belemmeringen waardoor de consument producten of diensten misloopt. Bijvoorbeeld door geoblocking, dat verhindert dat klanten online toegang hebben tot (aankoop van) producten of diensten op een website in een andere lidstaat. De EU wil de gezamenlijke digitale toekomst vormgeven, want daar is veel ruimte voor vooruitgang. Zo doet op dit moment slechts 15% van de burgers online aankopen in een ander land. En slechts 7% van de kleine en middelgrote ondernemingen verkoopt online in een ander EU-land. Eén van de redenen daarvoor is geoblocking. Het verwijderen van obstakels voor gegevenslokalisatie zou het Europees bbp een impuls van acht miljard euro per jaar geven.

De Raad van Europa nam op 27 februari 2018 de verordening aan die een einde maakt aan onrechtmatige geoblocking op de interne markt. Door het verbod krijgen consumenten een bredere keuze en betere aanbiedingen, en bedrijven meer ondernemingskansen. Echter, diensten met een auteursrechtelijk beschermde inhoud of werken in immateriële vorm - zoals diensten voor het streamen van films, muziek en e-boeken - zijn uitgesloten van de verordening. Twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels zal de Commissie een eerste evaluatie uitvoeren van de gevolgen ervan voor de interne markt. Dan zal ook worden bekeken of de nieuwe regels kunnen worden toegepast op diensten met auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Belang voor Nederland
Nederland heeft een sterke positie als Europees innovatieleider, waarbij Europese samenwerking belangrijk is voor verdere versterking van de culturele en creatieve sector. Behalve publieke investeringen is het ook van belang dat de sector zelf investeert. DutchCulture en Creative Europe stimuleren verbindingen tussen bijvoorbeeld start-ups, tech-bedrijven, investeerders en het culturele veld, om creatieve innovatie te laten bloeien. Ook op Europees niveau proberen we die verbindingen te maken, onder andere via collega's van andere Creative Europe afdelingen in andere landen, partnerorganisaties en Europese netwerken.

Meer achterinformatie
De digitale interne markt
Strategie voor de digitale interne markt
Geoblocking: Raad neemt verordening aan om belemmeringen voor e-handel weg te nemen (27/02/2018)
Infographic geoblocking

Meer weten? Neem contact op met Creative Europe adviseur Andrea Posthuma.

De EU ontwikkelt plannen voor een nieuwe culturele strategie. DutchCulture onderzoekt in een serie van 5 artikelen hoe ook Nederland daar profijt van kan hebben. Lees ook:
- Cultuur: verborgen parel van de Europese diplomatie
- Erfgoed: groeiend belang in Europa
- Culturele mobiliteit: op de Europese agenda
- Muziek: EU stimuleert eigen industrie met Music Moves Europe