22 november 2018

De audiovisuele sector en de Brexit

Uitkomst van onderzoek in opdracht van het Europees Parlement

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke aanbieder van audiovisuele producties en eveneens een belangrijke speler voor aanbieders van audiovisuele content in alle Europese lidstaten. Het resultaat van de Brexit-onderhandelingen is dan ook van groot belang voor de verschillende belanghebbenden in de Europese audiovisuele sector.

Op 8 november 2018 presenteerde Mark Cole van het Institute of European Media Law, in opdracht van het Europees Parlement, een onderzoek met de titel Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment. De nadruk lag op de volgende onderwerpen:

  • juridisch kader audiovisuele mediadiensten
  • mogelijke post-Brexit scenario's
  • relevantie en impact van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMS)   
  • auteursrechtbepalingen die van invloed zijn op de richtlijn audiovisuele mediadiensten

In het debat dat hierop volgde werden de volgende punten besproken:

  • economische aspecten van de Brexit voor de stakeholders
  • belang van de Convention on Transfrontier Television van de Raad van Europa
  • risico's van een vrijhandelsovereenkomst voor de audiovisuele sector
  • toekomstige toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten op VoD-platforms
  • kosten van aanhoudende onzekerheid in verband met de Brexit-onderhandelingen
  • effect van de Brexit op de grondrechtkwesties in relatie tot de audiovisuele sector

Klik hier voor het rapport, een video-verslag en de presentatie.