11 juni 2019

Aantal bioscoopbezoekers gedaald in 2018 maar marktaandeel Europese film gestegen

Daling bioscoopbezoekers in 2018 (EU)
Voor het eerst in vier jaar tijd hebben in 2018 het aantal verkochte bioscoopkaartjes in de EU-lidstaten de benchmark van 7 miljard euro niet overschreden. Op basis van (voorlopige) gegevens schat het European Audiovisual Observatory dat de inkomsten in de EU in 2018 met 3,3% zijn gedaald tot een totaal van 6,8 miljard euro: 233,3 miljoen euro minder dan in 2017. Zonder inflatiecorrectie is dit het laagste resultaat sinds 2014, maar het blijft wel het op drie na hoogst van het laatste decennium. Nu de pan-Europese gemiddelde ticketprijs stabiel blijft op 7,10 euro, weerspiegelt de daling van de inkomsten een daling van het aantal verkochte tickets, aangezien het aantal bioscoopbezoekers in de EU met 2,9% is gedaald tot 956 miljoen verkochte tickets, 28,7 miljoen minder dan in 2017. Evenals in voorgaande jaren waren de inkomsten ongelijk over de hele EU, met een stijging in 12 lidstaten en een daling in 11 lidstaten, terwijl ze relatief stabiel bleven in 3 van de 26 lidstaten. De daling van de inkomsten werd voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijke daling in Duitsland (-156,8 miljoen euro, -14,8%). Van de andere vier grote EU-markten is het aantal verkochte kaartjes ook gedaald in Italië (-30,8 miljoen euro, -5,0%) en Frankrijk, terwijl het relatief stabiel is gebleven in Spanje (-5,6 miljoen euro, -0,9%) en het Verenigd Koninkrijk (+ 3,9 miljoen euro, +0,3%). De verschillende markten in Centraal- en Oost-Europa groeiden, met een toename in Tsjechë (+13,2%), Litouwen (+10,0%), SIovenië (+10,0%), Kroatië (+8,0%), Hongarije (+6,3%) en Polen (+5,0%).

Buiten de Europese Unie daalden de Russische inkomsten met 4,7% naar 50,9 miljard roebel, wat nog steeds het op één na hoogste kassucces van de afgelopen jaren is. Voor het tweede jaar op rij bleek Rusland, net voor Frankrijk, de grootste Europese markt te zijn in termen van het aantal verkochte bioscoopkaartjes. In Turkije stegen de inkomsten met 3,0% tot 896,9 miljoen Turkse lira. Ondanks een lichte daling van het aantal bioscoopbezoekers (-1,1%) profiteerde Turkije van een stijging van de gemiddelde ticketprijs.

Stijging marktaandeel Europese film
In 2018 werd de daling van het bioscoopbezoek in de EU voornamelijk veroorzaakt door een daling van bioscoopkaartjes voor Amerikaanse films. Dit leidde tot een geschat Amerikaans marktaandeel van 63,2%, een daling ten opzichte van 66,2% in het jaar daarvoor. Het marktaandeel van Europese film steeg van 27,9% tot 29,4%. Dit is het op één na hoogste resultaat van de afgelopen vijf jaar. Op nationaal niveau presteerden lokale Europese films bijzonder goed in het Verenigd Koninkrijk (44,8%), Frankrijk (39,5%), Polen (33,3%) en Denemarken (29,8%). Buiten de EU had Turkije het hoogste nationale marktaandeel (63,4%).

(voorlopig) Marktaandeel per regio in de EU (2014 – 2018) :

Meer cijfers en analyses vind je op de website van het Observatory.