4 maart 2020

Verenigd Koninkrijk uit Creative Europe 2021-2027

Britse organisaties kunnen nog tot en met eind van dit jaar een aanvraag doen bij Creative Europe

Op 27 februari heeft het Verenigd Koninkrijk bekend gemaakt dat zij niet zullen deelnemen aan het toekomstige Creative Europe Programma. Het nieuwe Creative Europe programma start op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2027. Hier vindt u de publicatie van de onderhandeling tussen het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie en de toekomstige relatie.

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Met een wetgevingbesluit dat zowel door het Verenigd Koninkrijk als door het Europees Parlement is aangenomen, kunnen Britse organisaties financiering blijven aanvragen bij Creative Europe tot het programma afloopt in december 2020. Contracten die tijdens of vóór deze datum worden toegekend, zullen voor de gehele duur van het project gelden, dus ook voor projecten die doorlopen ná 1 januari 2021. 

De specifieke clausule voor het Verenigd Koninkrijk, die in 2017 is opgenomen in de richtlijnen, moet worden geïnterpreteerd als een overeenkomst en de begunstigden hoeven zich dus geen zorgen te maken over stopzetting van de financiering. Deze regeling brengt duidelijkheid voor de status van Britse organisaties, die als leider dan wel partner steun hebben aangevraagd bij Creative Europe.

De voordelen van het Creative Europe programma reiken verder dan enkel de financiering. Lees het rapport van onze UK Desk collega's over de impact van het programma in de Verenigd Koninkrijk, over het krachtige effect van het programma met betrekking tot de opbouw en uitrol van internationale netwerken, op publieksbereik en het genereren van banen en kennis.
De voordelen van Creative Europe worden ook benadrukt in het onderzoeksrapport van het Britse parlement over de Brexit en de creatieve industrieën.