8 juli 2020

Oproep Erasmus+ 'Creativity and Culture'

Vooraankondiging voor oproep Erasmus+

Er wordt binnenkort een nieuwe oproep geplaats door de Europese Commissie met als thema ‘Creativity & Culture’ binnen het kader van Erasmus+ Strategische Partnerschappen (KA2). De maximale projectsubsidie bedraagt € 150.000 euro en projecten kunnen een periode van 12 tot 24 maanden beslaan. Er is in totaal € 100 miljoen euro voor elke call beschikbaar.
In augustus/september 2020 zal de oproep worden opengesteld. Op dat moment zal ook nader worden omschreven welke inhoudelijke focus de oproep zullen krijgen. 

De deadline voor het indienen van een aanvraag zal in oktober 2020 zijn. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+