5 april 2019

Garantiefaciliteit: Be creative, call the bank!

Op 22 maart 2019 organiseerde het EIF met steun van de EC een seminar over de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector

Op 22 maart j.l. organiseerde het Europees Investeringsfonds met steun van de Europese Commissie een seminar met de titel 'Be Creative, Call the Bank', over de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector. Het seminar bood financiële intermediairs en Europese brancheorganisaties de gelegenheid om meer te weten te komen over de financiële steun van de EU aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Hieronder een samenvatting. Het hele seminar is terug te zien op Youtube.

Groei Culturele en Creatieve sector
De Culturele en Creatieve sector (CCS) kende over het algemeen een positieve groei in de meeste EU-landen van +4,3% van het aantal bedrijven werkzaam in de CCS in de periode 2008-2016. Nederland, Hongarije, Litouwen en Slovenië behoren tot de landen met het hoogste aandeel bedrijven in deze sector. Over het geheel genomen is de werkgelegenheid, met in 2016 6,7 miljoen werknemers, toegenomen sinds 2008, waarbij sommige subsectoren aanzienlijke groeipercentages kennen. Subsectoren met de sterkste groeicijfers zijn audiovisueel & multimedia, podiumkunsten en beeldende kunst. Zo zijn er in de periode 2008-2016 25% meer computergames uitgebracht.

Door toename van nieuwe technologieën is er in de digitale entertainmentmarkt een constante groei te zien in zowel de EU als ook wereldwijd. In het bijzonder door inkomsten uit mobiele games, muziek, audiovisueel, OTT (het leveren van audiovisuele content via internet zonder tussenkomst van tv-zenders en service providers) en design. De CCS-waardeketen is gericht op het creëren en leveren van content en het managen van de rechten (intellectueel eigendomsrechten). De waardeketen wordt beïnvloed door de digitalisering, wat kan leiden tot nieuwe zakelijke mogelijkheden (nieuwe bedrijfsmodellen).

In termen van bedrijfsveerkracht en goed ondernemerschap presteren CCS-bedrijven in de meeste subsectoren beter dan dienstverlenende bedrijven in de EU en zijn ze vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ICT-sector. De entertainment software-industrie in de EU groeit jaarlijks en overtreft met marges tot 29,8% in 2015 zelfs die van de Europese software en ICT-diensten.

Toegang tot Financiering
De financieringsmix van veel CCS-bedrijven is voornamelijk afhankelijk van eigen middelen en publieke steun. CCS-organisaties vragen vooral bankleningen aan voor de cashflow, om de periode van betaling van subsidies/inkomsten te overbruggen. Met uitzondering van audiovisuele producties maken de KMO's binnen de sector gebruik van kortlopende leningen voor kleine bedragen (maximaal 25.000 euro). Deze leningen zijn voornamelijk projectmatig en minder gedreven door langetermijndoelstellingen. Er is een sterk verband tussen de omvang van de lening en de omvang van de onderneming. Dit is vooral relevant omdat de CCS wordt gedomineerd door kleine en zeer kleine ondernemingen.

Terwijl de fondsen en subsidies zich voornamelijk focussen op de (pre)productiefase brengt de distributiefase hoge risico's met zich mee (hoge marketing- en distributiekosten, met name op internationaal niveau). Goed wederzijds begrip is daarom essentieel voor een goede verstandhouding. De toegang van CCS tot financiering via banken wordt belemmerd door te weinig inzicht in combinatie met complexe bedrijfsmodellen en specifieke risicofactoren. Om deze risico's te beperken dienen financiële intermediairs een CCS-specifiek risicobeoordelingsproces op maat toe te passen. De Financiële Garantiefaciliteit biedt financiële ondersteuning aan intermediairs om CCS-specifieke risico’s te beperken en CCS-projecten bankable te maken.

Meer informatie: http://bit.ly/CCSinvitation

Klik hier voor het volledige rapport CCS Market Analysis van Europees Investeringsfonds.

Meer informatie vind u op de pagina Garantiefaciliteit.