i-Portunus lanceert drie pilot oproepen voor mobiliteit van kunstenaars

i-Portunus lanceert drie pilot oproepen voor mobiliteit van kunstenaars

Meer informatie beschikbaar vanaf 15 april 2019

De Europese Commissie is voornemens om een grootschalig initiatief te lanceren om individuele kunstenaars en cultuurprofessionals te helpen om te reizen binnen Europa, samenwerking te bevorderen, nieuwe inspiratie en mogelijkheden te vinden en ten volle te profiteren van - en bij te dragen aan - de diverse culturele ecosystemen van Europa.

Voordat een dergelijk programma neergezet kan worden zullen er eerst een aantal vragen beantwoord moeten worden, zoals: Hoeveel - en wat voor soort - steun moet worden verleend, aan wie en onder welke voorwaarden? Welke criteria moeten worden gehanteerd bij de toekenning van financiering? Hoe kunnen we het effect van een dergelijk programma meten en weten hoe nuttig het werkelijk is?

Dit zijn enkele van de vragen die i-Portunus in opdracht van de Europese Commissie wil beantwoorden door middel van een kleinschalig mobiliteitsprogramma voor 500 personen. Besloten is om deze pilot te beperken tot twee sectoren: de podiumkunsten (theater en dans) en de beeldende kunst. De oproepen staan open voor kunstenaars en cultuurprofessionals uit alle landen die meedoen aan het Creative Europe programma.

Tussen april en september 2019 publiceert i-Portunus drie oproepen waarvan de resultaten worden geevalueerd. Vanaf 15 april 2019 worden de mogelijkheden bekend gemaakt op hun website.

 

Did you find this information useful?