Coronavirus Response Investment van de Europese Unie

Image
Afbeelding

Coronavirus Response Investment van de Europese Unie

Het investerings­initiatief geeft de lidstaten toegang tot 37 miljard euro
Cross-sectoraal

Sinds 1 april 2020 is het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) van de Europese Unie in werking getreden. Met dit initiatief wordt 37 miljard euro ingezet om lidstaten te steunen met het opvangen van de impact van het coronavirus. Het Europees cohesiebeleid richt zich normaliter op het verkleinen van de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de Europese lidstaten. Het investerings­initiatief corona­virus­respons geeft de lidstaten toegang tot 37 miljard euro uit het cohesie­fonds ter versterking van de gezondheids­zorg­stelsels en helpt het midden- en klein­bedrijf, werktijd­verkortings­regelingen en gemeenschaps­gebaseerde diensten.Van de toegewezen 37 miljard euro zal ongeveer 13 miljoen euro ten goede komen van Nederland, zo blijkt uit de brief van Eurocommissaris Ferreira aan Nederland.

Ongeveer 8 miljard euro van het totaal­bedrag komt uit niet-bestede voor­financiering van de structuur­fondsen in 2019. Door de nieuwe maatregel kunnen de lidstaten ongebruikte middelen benutten om de gevolgen van de pandemie te beperken in plaats van deze gelden terug te storten in de EU-begroting. Nog eens 29 miljard euro is afkomstig van toewijzingen voor dit jaar, die eerder zullen worden uitbetaald dan oorspronkelijk voorzien.

Op 2 april heeft de Commissie een uitbreiding voorgesteld van het CRII onder de noemer CRII+. Hierin wordt onder andere voorgesteld om het ‘overgebleven’ geld van alle structuurfondsen in te zetten voor de corona-impact. Daarnaast wil de Commissie het onder andere mogelijk maken om geld te verschuiven tussen fondsen en regio’s.

Voor meer informatie over CRII en CRII+ gaat u naar deze FAQ van de Europese Commissie.

Zie hier de brief voor Nederland van Eurocommissaris Ferreira.

Verordening Investeringsinitiatief Coronavirusrespons

 

Did you find this information useful?