10 juli 2018

Beslis mee over de toekomst van Creative Europe!

Vul uiterlijk 8 maart 2018 de vragenlijst in

In 2018 presenteert de Europese Commissie het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020 en voor de volgende generatie subsidieprogramma’s, zoals Creative Europe. Als voorbereiding daarop publiceerde de Commissie onlangs een vragenlijst, oftewel een openbare consultatie over EU-fondsen op het gebied van waarden en mobiliteit. Deze is bedoeld voor alle belanghebbenden van de programma's zoals burgers, creatieve en culturele organisaties, audiovisuele professionals, stakeholders, nationale en regionale fondsen en overheden. De uitkomst van de vragenlijst moet de sterke en zwakke punten van de bestaande programma’s en acties duidelijk maken, maar ook de eventuele onderlinge overeenkomsten. De uitkomsten worden verwerkt in een nieuw meerjarig financieel kader dus uw mening telt om de toekomst van Europese financiering te garanderen! De consultatie kunt u hier online invullen (in het Nederlands).
De deadline is 8 maart 2018 en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.