Monitoring report Creative Europe 2020

Monitoring report Creative Europe 2020

De rol van Creative Europe tijdens de COVID-19 crisis.
Cross-sectoraal

De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op het culturele, sociale en economische leven van de Europese Unie in 2020. In dit rapport wordt nagegaan hoe Creative Europe in 2020 in deze ongewone context een rol heeft gespeeld door het culturele en creatieve ecosysteem van Europa te helpen, te herstellen en vooruit te kijken. De belangrijkste beleidsinitiatieven worden beschreven in het eerste hoofdstuk. De Europese Commissie hield in 2020 op hoog niveau contact met de lidstaten en verleende steun voor het opzetten van een online platform, zoals CreativesUnite, waarbij de ruimte geboden werd om initiatieven te delen als reactie op de crisis. Parallel daaraan werden in het Creative Europe programma flexibele maatregelen genomen om tegemoet te komen aan nieuwe en veranderende behoeften van aanvragers. Eveneens werd in 2020 een politiek akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe Creative Europe programma 2021-2027. Ook werd de begroting aanzienlijk verhoogd.

Lees het allemaal in het monitoring report 2020.

 

Did you find this information useful?