Kandidaatstelling voor Europa Nostra Awards 2022

Kandidaatstelling voor Europa Nostra Awards 2022

Deadline voor indienen: 1 februari 2022
Cultuur

In 2022 zullen weer ongeveer 30 erfgoedprojecten de European Heritage/Europa Nostra Awards ontvangen. De Europese Commissie ondersteunt de prijs sinds 2002 via het Creative Europe Cultuur programma, dus in 2022 viert de prestigieuze prijs haar 20e verjaardag! Alle ondersteunde projecten zijn mooie voorbeelden van wat organisaties en burgers kunnen doen voor Europees erfgoed, door het bijvoorbeeld onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven en het erfgoed te behouden voor volgende generaties.

De vijf categorieën waarvoor in 2022 een voorstel ingediend kan worden zijn:
- Instandhouding en herbestemming
- Onderzoek
- Onderwijs, opleiding en vaardigheden
- Betrokkenheid en bewustmaking van de burgers
- Erfgoedkampioenen

Van de winnende 30 erfgoedprojecten ontvangen maximaal 5 winnaars een Grand Prix ontvangen met een geldbedrag van 10 000 euro. Een winnaar zal tevens de publieksprijs ontvangen na een online-stemactie door Europa Nostra.

Nederlandse succesen
In 2019 werd de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem onderscheiden met een Europa Nostra Award in de categorie behoud. In 2020 ontving de LocHal in Tilburg in dezelfde categorie een award. Ook werden in 2020 in het pilot project 'Scanning for Syria' (categorie onderzoek) en Mr. Don Duco (categorie toegewijde dienstverlening) onderscheiden. In 2021 kreeg het onderzoeksproject 'Control Shift' een award. Het project richt zich op het hergebruik van industrieel erfgoed in Europa, met speciale nadruk op het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Griekenland. Ook Holidays! In the East and West – The School Church ontving een Europa Nostra Award (categorie educatie en bewustwording).

Indienen
Voor meer informatie informatie over het indienen van een europees erfgoedproject, klik hier.
Deadline voor inzendingen: 1 februari 2022

Op dinsdag 23 november 2021 van 17.00-18.00 uur (CET) is er een webinar over het doen van een aanvraag voor de European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022.
Aanmelden kan hier.

 

Caption (only if not already provided by the media item)
Europa Nostra Awards 2022 - promotievideo
Did you find this information useful?