Horizon Europe oproep ter versterking concurrentievermogen Europese filmindustrie

Horizon Europe oproep ter versterking concurrentievermogen Europese filmindustrie

Deadline: 20 april 2022
MEDIA

Horizon Europe heeft een subsidieoproep gepubliceerd getiteld:
Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry.

De projecten moeten bijdragen aan ten minste twee van de volgende verwachte resultaten:

  • Nieuwe kennis over de behoeften en ontwikkelingen van de Europese filmindustrie, inclusief de verschillende subsectoren: preproductie, productie, postproductie en distributie.
  • Innovatieve beleidsscenario's en -instrumenten, waaronder digitale, aanreiken voor het economisch herstel van de subsectoren die getroffen zijn door de economische recessie en de COVID-19-crisis, alsook manieren om werkloosheid in de sector te voorkomen.
  • Het concurrentievermogen van de Europese filmindustrie in de internationale arena verder vergroten.
  • Een methode ontwikkelen om de voorkeuren van kijkers beter in kaart te brengen om daarbij een diverser en breder publiek aan te kunnen spreken
  • Bevordering van Europese culturele activiteit en culturele diversiteit.

De deadline voor aanvragers is 20 april 2022 om 17.00.

Lees de hele aanvraag op het Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

Wat is Horizon Europe & advies


Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

In Nederland zijn de adviseurs van het Horizon Europe Programma ondergebracht bij de RVO. Hier vind je een overzicht van alle adviseurs en contactgegevens.

Did you find this information useful?